Documentaries

Loading video...

Múa Mỡi dân tộc Mường, Yên Bái

October 31, 2015          2623 views

Người Mường xã Quy Mông hiện, Yên Bái vẫn còn lưu giữ được một số nét đặc trưng về văn hóa truyền thống của dân tộc như: dựng cây đu đầu xuân, trồng cây nêu vào ngày tết,… đặc biệt điệu múa “Mỡi” rộn ràng, sôi động vẫn đang được người dân gìn giữ và lưu truyền

Nghề nấu rượu Lai Thành
October 31, 2015 6,249 views
Lễ ma khô dân tộc Hmông
October 31, 2015 1,891 views
Hội Gióng
October 31, 2015 965 views
Gốm Quyết Thành - Hà Nam
October 31, 2015 816 views
Cồng chiêng Tây Nguyên
October 31, 2015 793 views
Bánh Huế
March 23, 2015 717 views
Bot Chien
March 23, 2015 762 views

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.