Documentaries

Loading video...

Hội Gióng

October 31, 2015          566 views

Thánh Gióng vị anh hùng huyền thoại của người Việt. Trong sử sách còn được gọi là Phù Đổng Thiên Vương. Tương truyền, Thánh được sinh ra trên đất Phù Đổng, sau cuộc giao hòa kỳ bí giữa một người phụ nữ làng Gióng và vết chân khổng lồ của thần mưa giông

Nghề nấu rượu Lai Thành
October 31, 2015 4,686 views
Múa Mỡi dân tộc Mường, Yên Bái
October 31, 2015 2,225 views
Lễ ma khô dân tộc Hmông
October 31, 2015 1,516 views
Gốm Quyết Thành - Hà Nam
October 31, 2015 633 views
Cồng chiêng Tây Nguyên
October 31, 2015 622 views
Bánh Huế
March 23, 2015 547 views
Bot Chien
March 23, 2015 540 views

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.