Documentaries

Loading video...

Gốm Quyết Thành - Hà Nam

October 31, 2015          534 views

Một làng gốm có lịch sử khá lâu đời ở nước ta mà ít người biết đến đó là làng gốm Quyết Thành (Hà Nam). Với hơn 400 năm phát triển, trải qua bao thăng trầm, làng gốm vẫn đứng vững được đến ngày nay. Theo số liệu thống kê những năm gần đây, sản phẩm của làng ngày càng đa dạng và hoạt động sản xuất kinh doanh cũng được mở rộng không ngừng

Nghề nấu rượu Lai Thành
October 31, 2015 4,283 views
Múa Mỡi dân tộc Mường, Yên Bái
October 31, 2015 2,066 views
Lễ ma khô dân tộc Hmông
October 31, 2015 1,349 views
Hội Gióng
October 31, 2015 482 views
Cồng chiêng Tây Nguyên
October 31, 2015 535 views
Bánh Huế
March 23, 2015 484 views
Bot Chien
March 23, 2015 472 views

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.