Documentaries

Loading video...

Cồng chiêng Tây Nguyên

October 31, 2015          622 views

Âm nhạc cồng chiêng của người Tây Nguyên rất đa dạng về bài bản, sắc thái, phong cách diễn tấu… Chúng không chỉ phô diễn nội tâm phong phú của con người, mà còn là phương tiện liên kết cộng đồng, đánh dấu những sự kiện quan trọng trong đời sống làng buôn, trong cuộc đời của mỗi con người Tây Nguyên.

Nghề nấu rượu Lai Thành
October 31, 2015 4,686 views
Múa Mỡi dân tộc Mường, Yên Bái
October 31, 2015 2,224 views
Lễ ma khô dân tộc Hmông
October 31, 2015 1,514 views
Hội Gióng
October 31, 2015 564 views
Gốm Quyết Thành - Hà Nam
October 31, 2015 632 views
Bánh Huế
March 23, 2015 547 views
Bot Chien
March 23, 2015 540 views

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.