Documentaries

Loading video...

Nghề nấu rượu Lai Thành

October 31, 2015          6312 views

Kim Sơn là huyện miền biển của Ninh Bình, cùng nằm trong khu dự trữ sinh quyển đồng bằng sông Hồng nên giàu tài thủy, hải sản, lương thực. Đặc điểm đó đã sản sinh và kích thích phát triển nghề nấu rượu trở thành các làng nghề truyền thống. Hiện nay có nhiều làng nghề chuyên về nấu rượu ở Kim Sơn như: Hòa Lạc, Ứng Luật .v.v. nhưng nổi tiếng hơn cả là nghề nấu rượu ở xã Lai Thành

Múa Mỡi dân tộc Mường, Yên Bái
October 31, 2015 2,648 views
Lễ ma khô dân tộc Hmông
October 31, 2015 1,929 views
Hội Gióng
October 31, 2015 985 views
Gốm Quyết Thành - Hà Nam
October 31, 2015 836 views
Cồng chiêng Tây Nguyên
October 31, 2015 814 views
Bánh Huế
March 23, 2015 734 views
Bot Chien
March 23, 2015 782 views

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.