Doctoral Dissertations

Found 139 result

Biến đổi văn hóa của người Thái ở Mường Lò, tỉnh Yên Bái

+ Mã số:62 31 06 40
+ Nghiên cứu sinh:Hoàng Thị Vân Mai
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Bùi Quang Thắng
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nâng cao năng lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cấp quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời kỳ hội nhập.

+ Mã số:62 31 06 42
+ Nghiên cứu sinh:Hoàng Thị Bình
+ Chuyên ngành:Quản lý văn hóa
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Lê Ngọc Thắng
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Tiền giấy Việt Nam với góc nhìn thiết kế mỹ thuật

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Hồ Trọng Minh
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dũng
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Di sản văn hóa vùng Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

+ Mã số:62 31 06 40
+ Nghiên cứu sinh:Hà Đình Hùng
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Bùi Quang Thanh
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghệ thuật thể hiện hình tượng thiếu nhi trong mỹ thuật Việt Nam (từ 1986 đến nay)

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Dương Thanh Ngọc
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Xuân Tiên
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghệ thuật tạo hình trên bia Văn Miếu – Quốc Tử Giám

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Đào Thị Thuý Anh
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:TS. Lê Văn Sửu và TS. Triệu Thế Hùng
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Chất liệu và bề mặt tranh trong các thử nghiệm của họa sỹ Việt Nam sau đổi mới (trường hợp tranh sơn mài).

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Chu Anh Phương
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Lê Văn Tạo
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Thẩm mỹ thị giác trong thiết kế trình bày sách báo in Việt Nam giai đoạn phát triển kinh tế thị trường.

+ Mã số:62 21 20 01
+ Nghiên cứu sinh:Vương Trọng Đức
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS. Lê Anh Vân
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Vấn đề khoan dung văn hóa, hòa hợp dân tộc thời hậu chiến và ứng xử của triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1840

+ Mã số:62 31 73 01
+ Nghiên cứu sinh:Vũ Thị Minh Nguyệt
+ Chuyên ngành:Quản lý Văn hóa
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Vũ Văn Quân
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Khai thác các giá trị văn hóa và lễ hội truyền thống trong tổ chức sự kiện du lịch cấp quốc gia và quốc tế ở Việt Nam. Lấy ví dụ từ năm 2010 đến năm 2013.

+ Mã số:62 31 73 01
+ Nghiên cứu sinh:Trịnh Lê Anh
+ Chuyên ngành:Quản lý Văn hóa
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Bùi Quang Thắng
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW
...
...

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.