Doctoral Dissertations

Found 139 result

Sự kế thừa và biến đổi truyền thống trong kịch bản chèo của Trần Đình Ngôn

+ Mã số:62 21 02 21
+ Nghiên cứu sinh:Lê Tuấn Cường
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Sân khấu
+ Người hướng dẫn:TS Đinh Quang Trung PGS.TS Nguyễn Thị Huế
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghệ thuật tạo hình dân gian Việt đầu thế kỷ XX trong bộ tranh minh họa “Kỹ thuật của người An Nam” của Henri Oger.

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Phạm Hùng Cường
+ Chuyên ngành:Lý luận và lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Triệu Thế Hùng
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Giá trị Nghệ thuật trong tranh Quảng Cáo ngoài trời Việt Nam( Nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố Hà Nội).

+ Mã số:62 21 02 21
+ Nghiên cứu sinh:Hoàng Minh Của
+ Chuyên ngành:Lý luận và lịch sử Mỹ Thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Lê Bá Dũng
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Ứng xử với hiện vật thiêng (qua nghiên cứu một số hiện vật tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam)

+ Mã số:62 31 70 71
+ Nghiên cứu sinh:Phạm Thị Thủy Chung
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:GS.TS. Nguyễn Chí Bền; TS. Lê Thị Minh Lý
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Phân loại trang trí kiến trúc đình làng vùng châu thổ Bắc Bộ Việt Nam

+ Mã số:62 21 20 01
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Đức Bình
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Ngô Văn Doanh
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghiên cứu tạo hình nhang án đá hoa sen hình hộp thời Trần (thế kỷ XIV) trong mỹ thuật truyền thống của người Việt.

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Trần Thị Biển
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Bùi Thị Thanh Mai
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Ứng xử văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Văn nghệ sĩ Việt Nam (Giai đoạn 1954 – 1969)

+ Mã số:62 31 06 40
+ Nghiên cứu sinh:Bùi Thục Anh
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:GS.TS. Trần Văn Bính
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Khai thác trò chơi dân gian của người Việt ở châu thổ Bắc Bộ phục vụ phát triển du lịch văn hóa.

+ Mã số:62 31 06 42
+ Nghiên cứu sinh:Đặng Thị Phương Anh
+ Chuyên ngành:Quản lý văn hóa
+ Người hướng dẫn:TS. Đặng Hoài Thu TS. Trần Thúy Anh
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghệ thuật công cộng Việt Nam trong môi trường đô thị hiện đại

+ Mã số:62 21 20 01
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Lan Hương
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Lê Bá Dũng
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghiên cứu đặc trưng văn hóa sông Mã ở Thanh Hóa

+ Mã số:62 31 70 01
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Thục
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Chí Bền
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW
...
...

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.