Doctoral Dissertations

Found 139 result

Quá trình biến đổi kỹ thuật và quan niệm sáng tác của hội họa sơn dầu Việt Nam thời kỳ 1925 - 1986

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Đào Quốc Huy
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS. Lê Anh Vân
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Đình Nghệ An – giá trị Văn hóa và Mỹ thuật.

+ Mã số:62 21 20 01
+ Nghiên cứu sinh:Uông Thị Mai Hương
+ Chuyên ngành:Lí luận và Lịch sử Mỹ Thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Văn Cương
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghệ thuật hình ảnh trong áp phích quảng cáo thương mại Việt Nam

+ Mã số:62.21.01.01
+ Nghiên cứu sinh:Đặng Thị Thanh Hoa
+ Chuyên ngành:Lý luận và lịch sử mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:TS. Đoàn Mỹ Hương
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Ngôn ngữ điêu khắc tại các Lăng mộ Quận công tiêu biểu, thế kỷ XVII ở đồng bằng Bắc Bộ

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Văn Hùng
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:TS: Lê Văn Sửu TS: Nguyễn Nghĩa Phương
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Di sản văn hóa phi vật thể Bài Chòi miền Trung - Sự vận động của một hiện tượng văn hóa nghệ thuật

+ Mã số:62 22 01 30
+ Nghiên cứu sinh:Trần Đức Hùng
+ Chuyên ngành:Văn hóa dân gian
+ Người hướng dẫn:GS.TS. Lê Chí Quế
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Gia phong trong đời sống văn hóa xứ Huế

+ Mã số:62 31 06 40
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Tâm Hạnh
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:TS. Trần Đình Hằng TS. Đinh Văn Hạnh
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Chất liệu sơn mài truyền thống Việt Nam trong các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Thanh Giang
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:TS Nguyễn Minh Dương, TS Nguyễn Lan Hương
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Phát triển du lịch văn hóa ở Quảng Ninh

+ Mã số:62 31 06 42
+ Nghiên cứu sinh:Ngô Quang Duy
+ Chuyên ngành:Quản lý văn hóa
+ Người hướng dẫn:TS. Đỗ Cẩm Thơ TS. Đỗ Thanh Hoa
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Quản lý việc xuất bản, phát hành và sử dụng sách, băng đĩa phục vụ chương trình giáo dục âm nhạc trong trường mầm non và phổ thông

+ Mã số:62 31 06 42
+ Nghiên cứu sinh:Hoàng Công Dụng
+ Chuyên ngành:Quản lý văn hóa
+ Người hướng dẫn:TS. Nguyễn Đăng Nghị TS. Đỗ Thị Quyên
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghệ thuật chạm khắc hoa văn trang trí trên đá thời Nguyễn thế kỷ XIX tại Huế

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Trần Thị Hoài Diễm
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Trần Lâm Biền
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW
...

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.