Doctoral Dissertations

Found 139 result

Quản lý di sản văn hóa truyền thống trong bối cảnh công nghiệp hóa (trường hợp thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

+ Mã số:62 31 73 01
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Thu Hường
+ Chuyên ngành:Quản lý Văn hóa
+ Người hướng dẫn:PGS. TS. Bùi Quang Thanh
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Giáo dục tri thức nghệ thuật qua các ca khúc cách mạng nhằm gìn giữ và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giai đoạn hiện nay

+ Mã số:62 31 70 01
+ Nghiên cứu sinh:Đặng Mỹ Hạnh
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:PGS.TS Nguyễn Chí Bền
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Quản lý di sản văn hóa nhằm phát huy truyền thống hiếu học trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay (Nghiên cứu trường hợp Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội)

+ Mã số:62 31 06 42
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Văn Tú
+ Chuyên ngành:Quản lý văn hóa
+ Người hướng dẫn:TS. Phạm Hồng Toàn; TS. Phạm Thị Thu Hương
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghệ thuật tạo hình chùa Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Huỳnh Thanh Trang
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Xuân Tiên
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghệ nhân quan họ Bắc Ninh- truyền thống và biến đổi.

+ Mã số:62 31 06 40
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Đắc Toàn
+ Chuyên ngành:Quản lý văn hóa
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Bùi Văn Tiến; TS. Lê Thị Minh Lý
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Di sản văn hóa gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

+ Mã số:62 31 06 40
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Đạt Thức
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:GS.TS. Kiều Thu Hoạch
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nhạc cụ của người Thái Mai Châu Hòa Bình

+ Mã số:62 31 70 01
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Duy Thịnh
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:TS. Nguyễn Đăng Nghị TS. Trịnh Hoài Thu
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Sự biến đổi văn hóa gia đình nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay (nghiên cứu trường hợp một số làng ở châu thổ Bắc Bộ).

+ Mã số:62 31 70 01
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Phượng
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:GS.TSKH Trần Ngọc Thêm
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghiên cứu thiết kế Mỹ thuật tài liệu bảo an, trong công tác bảo vệ an ninh, kinh tế Quốc gia.

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Nông Thế Linh
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:TS. Nguyễn Văn Dương TS. Nguyễn Nghĩa Phương
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Sự giống và khác nhau giữa “hát của đình” trong ngày đình đám dân tộc Kinh Trung Quốc và “Hát cửa đình” Bắc Bộ Việt Nam.

+ Mã số:62 31 70 01
+ Nghiên cứu sinh:Bùi Long
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:GS.TS. Nguyễn Chí Bền
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW
...

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.