Doctoral Dissertations

Found 139 result

Sân khấu kịch thành phố Hồ Chí Minh từ góc nhìn văn hóa đại chúng

+ Mã số:62 31 06 40
+ Nghiên cứu sinh:Ngô Anh Đào
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:PGS. TS. Phan Thu Hiền
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Không gian kiến tạo vùng ven Hà Nội trong quá trình đô thị hóa

+ Mã số:62 31 06 40
+ Nghiên cứu sinh:Lê Việt Liên
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:PGS.TS Nguyễn Thị Bích Hà
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Sự tiếp thu và ứng dụng giá trị nghệ thuật tạo hình truyền thống vào thiết kế đồ họa Việt Nam hiện đại (Nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam giai đoạn thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII).

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Lê Trọng Nga
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Triệu Thế Hùng
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Những giá trị độc đáo của nghệ thuật chạm, khắc đồ đồng thời Nguyễn tại Thanh Hóa

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Lê Thị Thanh
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Lê Văn Tạo
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Ảnh hưởng âm nhạc dân gian xứ Nghệ trong ca khúc cách mạng Việt Nam từ 1945 đến nay.

+ Mã số:62 31 06 40
+ Nghiên cứu sinh:Hoàng Văn Chính
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị; PGS.TS. Trịnh Hoài Thu
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghệ thuật tranh Lụa Việt Nam thế kỷ XX

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Hoàng Minh Đức
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Bùi Thị Thanh Mai
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Đào tạo nhân lực Piano tại Việt Nam

+ Mã số:62 31 06 42
+ Nghiên cứu sinh:Hà Cẩm Vân
+ Chuyên ngành:Quản lí văn hóa
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Tạ Quang Đông; TS. Vũ Anh Tú
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Mỹ thuật tạo hình hiện đại Việt Nam thị trường và bản quyền (nghiên cứu giai đoạn từ năm 1925 tới nay)

+ Mã số:62 31 06 42
+ Nghiên cứu sinh:Đỗ Quốc Việt
+ Chuyên ngành:Quản lý văn hóa
+ Người hướng dẫn:GS.TS. Nguyễn Chí Bền
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Quản lý các di tích và lễ hội thờ Dương Tự Minh ở khu vực Việt Bắc trong giai đoạn hiện nay.

+ Mã số:62 31 06 42
+ Nghiên cứu sinh:Đỗ Quang Đại
+ Chuyên ngành:Quản lý Văn hóa
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Typography trong nghệ thuật đồ họa ở Việt Nam

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Bùi Quang Tiến
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS. Lê Anh Vân
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW
...

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.