Doctoral Dissertations

Found 139 result

Nghệ Thuật tổ chức không gian nội thất nhà ở truyền thống của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Phạm Thị Ngân
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Văn Đỉnh
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Tác động của các tác phẩm âm nhạc Việt Nam viết về biển đảo với đời sống văn hóa tinh thần quân dân qua các thời kỳ.

+ Mã số:62 31 06 42
+ Nghiên cứu sinh:Pham Phương Oanh
+ Chuyên ngành:Quản lý văn hóa Mã số
+ Người hướng dẫn:PGS.TS Văn Đức Thanh
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Thiết kế thương hiệu trong đồ họa ứng dụng ở Việt Nam.

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Phạm Phương Linh
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Trương Quốc Bình
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Ảnh hưởng của văn hóa đến sự biến đổi kinh tế nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng (qua nghiên cứu trường hợp một số cộng đồng làng - xã)

+ Mã số:62 31 06 40
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Tuấn Anh
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:GS.TS Tô Duy Hợp
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Tục hát Đúm ở vùng duyên hải Bắc Bộ

+ Mã số:62 31 06 40
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Tâm
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:PGS. TS: Nguyễn Văn Chính
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Quản lí di sản văn hóa nhằm phát triển loại hình du lịch di sản trên địa bạn tỉnh Phú Thọ.

+ Mã số:62 31 06 42
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Huyền
+ Chuyên ngành:Quản lí văn hóa
+ Người hướng dẫn:TS. Đặng Hoài Thu PGS.TS. Trần Thúy Anh
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghệ thuật tạo hình trong tranh thờ người Dao ở Yên Bái.

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Sinh Phúc
+ Chuyên ngành:Lý luận Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Ngô Văn Doanh
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Văn hóa gia đình giới trí thức trẻ Hà Nội hiện nay

+ Mã số:62 31 60 40
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Minh Thông
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:PGS. TS. Nguyễn Quốc Hùng
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Đổi mới chính sách thu hút nguồn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực văn hóa tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

+ Mã số:62 31 06 42
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Hồng Nguyệt
+ Chuyên ngành:Quản lý văn hóa
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Bùi Hoài Sơn; TS. Nguyễn Văn Tình
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Một số biểu tượng văn hóa trong truyền thuyết của người Việt ở Châu thổ bắc Bộ

+ Mã số:62 31 06 40
+ Nghiên cứu sinh:Ngô Thị Hồng Giang
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:GS.TS. Kiều Thu Hoạch
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW
...

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.