Doctoral Dissertations

Found 139 result

Mối tương tác giữa nghệ thuật diễn xuất kịch hát truyền thống và kịch nói Việt Nam

+ Mã số:5 03 13
+ Nghiên cứu sinh:Đỗ Thị Hương
+ Chuyên ngành:Lịch sử Văn hóa và Nghệ thuật
+ Người hướng dẫn:GS.TS Nguyễn Đình Quang, TS Bùi Khởi Giang
+ Thời gian bảo vệ:2005
VIEW

Giao tiếp và ứng xử với tư cách là thành tố của văn hóa trong hoạt động doanh nghiệp thời kỳ CNH-HĐH đất nước

+ Mã số:5 03 13
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Văn Bính
+ Chuyên ngành:Lịch sử Văn hóa và Nghệ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Bùi Tiến Quý
+ Thời gian bảo vệ:7-11-2003
VIEW

Về biểu tượng trong lễ hội dân gian truyền thống(Qua khảo sát lễ hội dân gian truyền thống vùng châu thổ Bắc Bộ nước ta)

+ Mã số:5 03 13
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Văn Hậu
+ Chuyên ngành:Lịch sử Văn hóa và Nghệ thuật
+ Người hướng dẫn:GS. TS. Hoàng Vinh
+ Thời gian bảo vệ:2003
VIEW

Địa chí văn hóa và vấn đề phát triển văn hóa hiện nay

+ Mã số:5 03 13
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Văn Cần
+ Chuyên ngành:Lịch sử Văn hóa và Nghệ thuật
+ Người hướng dẫn:GS. Trần Quốc Vượng
+ Thời gian bảo vệ:11-10-2002
VIEW

Đời sống văn hóa người cao tuổi (Trong xã hội Việt đồng bằng Bắc Bộ từ truyền thống đến hiện đại)

+ Mã số:5 03 13
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Phương Lan
+ Chuyên ngành:Lịch sử văn hóa và nghệ thuật
+ Người hướng dẫn:GS. TS. Phạm Đức Dương
+ Thời gian bảo vệ:16-4-2003
VIEW

Văn hóa Ê đê-truyền thống và biến đổi

+ Mã số:5 03 13
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Ngọc Hoà
+ Chuyên ngành:Lịch sử Văn hóa và Nghệ thuật
+ Người hướng dẫn:GS.TS. Lê Chí Quế
+ Thời gian bảo vệ:15-01-2003
VIEW

Văn hóa dân gian của cư dân ven biển Quảng Ngãi

+ Mã số:5 03 13
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Đăng Vũ
+ Chuyên ngành:Lịch sử Văn hóa và Nghệ thuật
+ Người hướng dẫn:GS.TS. Ngô Đức Thịnh, PGS.TS Nguyễn Chí Bền
+ Thời gian bảo vệ:2003
VIEW

Quan điểm và phương pháp liên ngành trong văn hóa học

+ Mã số:5 03 13
+ Nghiên cứu sinh:Bùi Quang Thắng
+ Chuyên ngành:Lịch sử Văn hóa và Nghệ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS. TS. Nguyễn Tri Nguyên, PGS. TS Phạm Bích San
+ Thời gian bảo vệ:4-2003
VIEW

Bước đầu hệ thống hóa và phân loại các nhạc cụ cổ truyền dân tộc Lào

+ Mã số:5 08 02
+ Nghiên cứu sinh:Boun Theng Souksavatd
+ Chuyên ngành:Nghệ thuật âm nhạc
+ Người hướng dẫn:GS.TS. Phạm Minh Khang
+ Thời gian bảo vệ:2001
VIEW

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.