Doctoral Dissertations

Found 139 result

Nghiên cứu quan hệ văn hóa-kinh tế trong hoạt động của các bảo tàng Việt Nam

+ Mã số:62 31 73 01
+ Nghiên cứu sinh:Vũ Mạnh Hà
+ Chuyên ngành:Quản lý Văn hóa
+ Người hướng dẫn:PGS.TS Phạm Mai Hùng
+ Thời gian bảo vệ:04-07-2011
VIEW

Di sản văn hóa vật thể của người Việt ở thành phố Hồ Chí Minh và vấn đề bảo tồn, phát huy trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

+ Mã số:62 31 70 05
+ Nghiên cứu sinh:Hồ Văn Tường
+ Chuyên ngành:Văn hóa dân gian
+ Người hướng dẫn:GS.TS Lương Văn Hy - PGS.TS Bùi Văn Tiến
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới (giai đoạn 1990– 2005): Đặc điểm và các xu hướng phát triển.

+ Mã số:62 21 20 01
+ Nghiên cứu sinh:Trương Phi Đức
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:GS. Nora Annesley Taylor - TS. Trịnh Dũng
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Múa dân gian trong lễ hội làng người Việt (qua khảo sát một số lễ hội làng ở châu thổ sông Hồng)

+ Mã số:62 31 70 05
+ Nghiên cứu sinh:Phạm Hùng Thoan
+ Chuyên ngành:Văn hóa dân gian
+ Người hướng dẫn:PGS.TS.NSND Lê Ngọc Canh
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Đờn ca Tài tử trong đời sống văn hóa cư dân Tây Nam Bộ

+ Mã số:62 31 70 05
+ Nghiên cứu sinh:Mai Mỹ Duyên
+ Chuyên ngành:Văn hóa dân gian
+ Người hướng dẫn:PGS Tô Vũ
+ Thời gian bảo vệ:06-8-2007
VIEW

Chất hội họa trong thơ và chất thơ trong hội họa Việt Nam

+ Mã số:62 21 20 01
+ Nghiên cứu sinh:Lê Văn Sửu
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:GS. Phạm Công Thành
+ Thời gian bảo vệ:12-02-2008
VIEW

Việc phụng thờ Chử Đồng Tử vùng châu thổ hạ lưu sông Hồng- Quá trình vận động của hiện tượng văn hóa tín ngưỡng

+ Mã số:62 31 70 05
+ Nghiên cứu sinh:Đỗ Lan Phương
+ Chuyên ngành:Văn hóa dân gian
+ Người hướng dẫn:GS.TS. Ngô Đức Thịnh
+ Thời gian bảo vệ:10-2005
VIEW

Trò chơi dân gian của người Việt ở châu thổ Bắc Bộ và việc phát huy trong xã hội đương đại

+ Mã số:62 31 73 01
+ Nghiên cứu sinh:Cao Đức Hải
+ Chuyên ngành:Quản lý Văn hóa
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Phan Khanh
+ Thời gian bảo vệ:12-3-2010
VIEW

Vai trò của báo chí đối với công cuộc canh tân văn hóa Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX

+ Mã số:62 31 70 01
+ Nghiên cứu sinh:Trần Hoà Bình
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghi lễ vòng đời của người Chăm Bàlamôn ở Ninh Thuận

+ Mã số:5 03 13
+ Nghiên cứu sinh:Phan Quốc Anh
+ Chuyên ngành:Lịch sử Văn hóa và Nghệ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS. TS. Nguyễn Chí Bền, PGS.TS. Ngô Văn Doanh
+ Thời gian bảo vệ:31-7-2004
VIEW

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.