Doctoral Dissertations

Found 139 result

Sự biến đổi văn hóa làng nghề ở châu thổ sông Hồng từ năm 1986 đến nay (Qua khảo sát trường hợp một số làng: Sơn Đồng (Hà Tây), Bát Tràng (Hà Nội), Đồng Xâm (Thái Bình)).

+ Mã số:62 31 70 05
+ Nghiên cứu sinh:Vũ Diệu Trung
+ Chuyên ngành:Văn hóa dân gian
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Sơn mài Bình Dương - chất liệu và nghệ thuật thể hiện

+ Mã số:62 21 20 01
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Văn Minh
+ Chuyên ngành:Lý luận và lịch sử mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:1. PGS. TS. Nguyễn Lương Tiểu Bạch; 2. TS. Trịnh Dũng
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Danh nhân và những hình thức tôn vinh danh nhân trong lịch sử xã hội truyền thống Việt Nam

+ Mã số:62.31.70.01
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Tiến Thư
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:GS.TS Hoàng Vinh
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghi lễ nông nghiệp của người Ba Na ở tỉnh Gia Lai

+ Mã số:62.31.70.01
+ Nghiên cứu sinh:Đoàn Tuấn Anh
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:TSKH. Phan Đình Tân
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Tục thờ nước của người Việt ở châu thổ sông Hồng

+ Mã số:62.31.70.05
+ Nghiên cứu sinh:Võ Thị Hoàng Lan
+ Chuyên ngành:Văn hóa dân gian Mã số
+ Người hướng dẫn:GS. Trần Quốc Vượng - GS.TS Ngô Đức Thịnh
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghiên cứu các tác phẩm kịch xiếc Việt Nam hiện nay

+ Mã số:62.21.40.01
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Ngọc Trúc
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử nghệ thuật sân khấu
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Phạm Duy Khuê
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Sân khấu cải lương Bắc trong tiếp biến văn hóa

+ Mã số:62.31.70.01
+ Nghiên cứu sinh:Trần Thị Minh Thu
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Lễ hội đền Hùng trong đời sống văn hóa cộng đồng

+ Mã số:62.31.70.01
+ Nghiên cứu sinh:Trần Thị Tuyết Mai
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Văn hóa các tộc người thiểu số tỉnh Hòa Bình với việc phát triển du lịch văn hóa

+ Mã số:62.31.73.01
+ Nghiên cứu sinh:Bùi Thanh Thủy
+ Chuyên ngành:Quản lý văn hóa
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Đặng Việt Bích - PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc đình làng vùng châu thổ sông Hồng

+ Mã số:62.21.20.01
+ Nghiên cứu sinh:Trần Đình Tuấn
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS Trần Lâm Biền
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.