Doctoral Dissertations

Found 139 result

Hình tượng người bình dân trong nghệ thuật điêu khắc dân gian của người Việt thế kỷ 16 – 18.

+ Mã số:62 21 20 01
+ Nghiên cứu sinh:Trần Việt Anh
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Trần Lâm Biền
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Điêu khắc trang trí trong không gian kiến trúc Hoàng thành Huế

+ Mã số:62 21 20 01
+ Nghiên cứu sinh:Trần Thành Nam
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Trương Quốc Bình
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Ngôn ngữ biểu đạt mỹ thuật của áp phích cổ động về đề tài môi trường Việt Nam hiện nay

+ Mã số:62 21 20 01
+ Nghiên cứu sinh:Phan Thị Hương Liên
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sừ Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Trương Quốc Bình
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Ảnh hưởng phong cách hội họa hậu hiện đại trong thiết kế poster thương mại hiện nay tại Việt Nam

+ Mã số:62 21 20 01
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Việt Hà
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:TS. Trịnh Dũng và PGS.TS. Nguyễn Xuân Tiên
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Tuyển dụng nhân lực trong các tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thủ đô Hà Nội hiện nay

+ Mã số:62 31 73 01
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Thanh Xuân
+ Chuyên ngành:Quản lý Văn hóa
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Lương Hồng Quang
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Phim tài liệu Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế

+ Mã số:62 21 50 01
+ Nghiên cứu sinh:Lý Phương Dung
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Nghệ thuật Điện ảnh, Truyền hình
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Ngô Mạnh Lân
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Vai trò của sự kiện trong cốt truyện phim điện ảnh Việt Nam hiện nay

+ Mã số:62 21 50 01
+ Nghiên cứu sinh:Lưu Duy Hưng
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Nghệ thuật Điện ảnh, Truyền hình
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Trần Thanh Hiệp
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Vùng văn hóa hạ lưu sông Thu Bồn, Quảng Nam - nhìn từ hệ thống lễ hội.

+ Mã số:62 31 70 01
+ Nghiên cứu sinh:Lê Thị Thu Hiền
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:PGS.TSKH. Nguyễn Hải Kế
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Biến đổi văn hóa của người Tày ở Lạng Sơn từ 1986 đến nay – thực trạng và xu hướng

+ Mã số:62 31 70 01
+ Nghiên cứu sinh:Giang Thị Huyền
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Đỗ Đình Hãng
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghiên cứu sự biến đổi văn hóa của các cộng đồng nông nghiệp - nông thôn trong quá trình phát triển các khu công nghiệp (Thông qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Đồng Nai)

+ Mã số:62 31 70 01
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Văn Quyết
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:1. PGS.TS. Đặng Việt Bích; 2. PGS.TS. Lương Hồng Quang
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.