Doctoral Dissertations

Found 139 result

Vấn đề xã hội hóa hoạt động điện ảnh

+ Mã số:5 03 13
+ Nghiên cứu sinh:Vũ Ngọc Thanh
+ Chuyên ngành:Lịch sử Văn hóa và Nghệ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS-TS Lê Như Hoa, TS Lưu Trọng Hồng
+ Thời gian bảo vệ:11-10-2001
VIEW

Cảm hứng nghệ thuật trong sáng tác hội họa

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Phạm Văn Tuyến
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Lê Văn Sửu; TS. Nguyễn Nghĩa Phương
+ Thời gian bảo vệ:07/09/2015
VIEW

Mối quan hệ giữa biểu tượng và thương hiệu trong cộng đồng doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh

+ Mã số:62 31 70 01
+ Nghiên cứu sinh:Trần Thị Thúy Vân
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:PGS. TS. Nguyễn Tri Nguyên
+ Thời gian bảo vệ:14/07/2015
VIEW

Quá trình vận động của âm nhạc sân khấu chèo thế kỷ 20

+ Mã số:62 31 70 05
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Thanh Phương
+ Chuyên ngành:Văn hóa dân gian
+ Người hướng dẫn:PGS. TSKH. Phạm Lê Hòa
+ Thời gian bảo vệ:15/07/2015
VIEW

Xây dựng biểu tượng trang phục trong thiết kế thời trang hiện đại

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Hoàng Thị Oanh
+ Chuyên ngành:Lý luận và lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Đoàn Thị Tình
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Thi pháp Chèo Tào Mạt

+ Mã số:62 21 02 21
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Thanh Nga
+ Chuyên ngành:Lý luận lịch sử sân khấu
+ Người hướng dẫn:PGS.TS Lê Thị Hoài Phương
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghi lễ và Âm nhạc trong lễ hội dân gian Gò Tháp

+ Mã số:62 22 01 30
+ Nghiên cứu sinh:Trần Văn Thành
+ Chuyên ngành:Văn hóa dân gian
+ Người hướng dẫn:GS.TS. Nguyễn Chí Bền
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Thiết kế đồ đạc nội thất như một lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thời đại văn hóa đại chúng (Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh từ thời đổi mới đến nay)

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Trần Văn Bình
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Trịnh Duy Anh
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghệ thuật trang trí trên các di vật đồ đồng thời Nguyễn tại cố đô Huế

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Phan Lê Chung
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS. Vĩnh Phối
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Mỹ thuật hiện thực XHCN ở Việt Nam

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Phạm Trung
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Lê Bá Dũng
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW
...

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.