Doctoral Dissertations

Nghệ thuật chạm khắc gỗ trong trang trí kiến trúc điện Long An, Huế

Modified: Thursday, October 3, 2013
Code: 62 21 01 01
Doctoral candidate: Nguyễn Thiện Đức
Majors: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
Supervisor: PGS.TS. Trương Quốc Bình
Institution: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Nghệ thuật trang trí gốm Đông Nam Bộ trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Trần Đình Quả
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Xuân Tiên
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghiên cứu chính sách đối với nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

+ Mã số:62 31 06 42
+ Nghiên cứu sinh:Phạm Cao Quý
+ Chuyên ngành:Quản lý văn hóa
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Đặng Văn Bài
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Văn hóa truyền thống của người Lào (nghiên cứu trường hợp huyện Xay, tỉnh Uđômxay, nước CHDCND Lào)

+ Mã số:62 31 06 40
+ Nghiên cứu sinh:Phadone Insaveang
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Hệ thống giá trị của múa Chèo

+ Mã số:62 21 02 21
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Thuý Hường
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Sân khấu
+ Người hướng dẫn:TS. Trần Đình Ngôn và TS. Đinh Quang Trung
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.