Doctoral Dissertations

Điêu khắc màu hiện đại

Modified: Wednesday, October 2, 2013
Code: 62 21 01 01
Doctoral candidate: Mai Thu Vân
Majors: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
Supervisor: PGS. Nguyễn Xuân Thành
Institution: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Ảnh hưởng cấu trúc mảng trò của sân khấu truyền thống trong dàn dựng kịch của các đạo diễn Việt Nam

+ Mã số:62 21 02 21
+ Nghiên cứu sinh:Mai Diệu Chi
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Sân khấu
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Đào Mạnh Hùng
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Quản lý di sản văn hóa dân tộc vùng hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái trong mối quan hệ với phát triển du lịch

+ Mã số:62 31 06 42
+ Nghiên cứu sinh:Lê Thị Thu Phượng
+ Chuyên ngành:Quản lý văn hóa
+ Người hướng dẫn:TS. Nguyễn Văn Lưu và TS. Bùi Hoài Sơn
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Sự phục hồi văn hóa cồng chiêng của người M’nông ở bon Pi Nao, xã Nhân Đạo, huyện Đăk R.lấp, tỉnh Đắc Nông

+ Mã số:62 31 06 40
+ Nghiên cứu sinh:Lê Thị Hồng Ân
+ Chuyên ngành:Văn hóa dân gian
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Lễ hội truyền thống M’nông và sự biến đổi trong xã hội đương đại

+ Mã số:62 31 06 40
+ Nghiên cứu sinh:Lê Khắc Ghi
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Trần Văn Ánh
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.