Doctoral Dissertations

Cảm hứng nghệ thuật trong sáng tác hội họa

Modified: Friday, July 17, 2015
Code: 62 21 01 01
Doctoral candidate: Phạm Văn Tuyến
Majors: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
Supervisor: PGS.TS. Lê Văn Sửu; TS. Nguyễn Nghĩa Phương
Time: 07/09/2015
Institution: Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Mối quan hệ giữa biểu tượng và thương hiệu trong cộng đồng doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh

+ Mã số:62 31 70 01
+ Nghiên cứu sinh:Trần Thị Thúy Vân
+ Chuyên ngành:Văn hóa học
+ Người hướng dẫn:PGS. TS. Nguyễn Tri Nguyên
+ Thời gian bảo vệ:14/07/2015
VIEW

Quá trình vận động của âm nhạc sân khấu chèo thế kỷ 20

+ Mã số:62 31 70 05
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Thanh Phương
+ Chuyên ngành:Văn hóa dân gian
+ Người hướng dẫn:PGS. TSKH. Phạm Lê Hòa
+ Thời gian bảo vệ:15/07/2015
VIEW

Xây dựng biểu tượng trang phục trong thiết kế thời trang hiện đại

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Hoàng Thị Oanh
+ Chuyên ngành:Lý luận và lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Đoàn Thị Tình
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Thi pháp Chèo Tào Mạt

+ Mã số:62 21 02 21
+ Nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Thanh Nga
+ Chuyên ngành:Lý luận lịch sử sân khấu
+ Người hướng dẫn:PGS.TS Lê Thị Hoài Phương
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.