Notifications

Monday11/25/13

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Lê Cao Thắng

Thursday05/16/13

Thông báo: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Văn Quyết

Thursday05/02/13

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Văn Quyết

Tuesday04/23/13

Thông báo: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Văn Minh

Thursday04/18/13

Thông báo xét tuyển đào tạo Tiến sĩ năm 2013

Thursday04/18/13

Thông báo: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cho NCS. Trần Đình Tuấn

Thursday04/04/13

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Vũ Diệu Trung

Wednesday04/03/13

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Văn Minh

Monday03/25/13

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trần Đình Tuấn

Monday03/18/13

Thông báo: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cho NCS. Trần Thị Tuyết Mai

Friday03/01/13

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trần Thị Tuyết Mai

Tuesday02/26/13

Thông báo tổ chức Khóa tập huấn: “Tạo nguồn thu và tìm tài trợ trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật ở Việt Nam: Những cách tiếp cận mới”

Friday02/01/13

Thông báo: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cho NCS. Trương Phi Đức

Friday01/18/13

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trương Phi Đức

Wednesday01/02/13

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Ngọc Tr

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.