Notifications

Wednesday07/15/20

“DESIGNED BY VIETNAM” CONTEST WITH THE THEME “REGENERATION” - Finding and honoring Vietnamese creative designs

Thursday10/20/16

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Lê Thanh Hòa

Thursday09/22/16

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thu Thủy

Friday09/09/16

Thông báo: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Hồng Ngọc

Thursday09/01/16

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Thu Hà

Tuesday08/23/16

Thư mời gửi phim tham gia Tuần phim nhân học Việt Nam - Hàn Quốc 2016

Friday07/22/16

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Hồng Ngọc

Monday07/11/16

Thông báo: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Lan Hương

Thursday07/07/16

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Đức Thắng

Thursday06/30/16

Thông báo: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trần Quang Minh

Monday06/06/16

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Lan Hương

Monday05/23/16

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trần Quang Minh

Monday05/09/16

Thông báo xét tuyển đào tạo Tiến sĩ năm 2016

Monday05/09/16

Thông báo: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Phạm Thị Hà

Wednesday04/27/16

Thông báo: Hoãn ngày bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Phạm Thị Hà

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.