Notifications

Thông báo: Hoãn ngày bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Phạm Thị Hà

Wednesday, April 27, 2016

THÔNG BÁO

HOÃN NGÀY BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thông báo:

Ngày tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Phạm Thị Hà

Đề tài: Tính hiện đại trong kịch nói Việt Nam về đề tài lịch sử

Thời gian: 14h00 thứ sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2016

Vì lý do khách quan nên tạm thời hoãn.

Khi nào có lịch cụ thể Viện sẽ thông báo sau.

Trân trọng cảm ơn!

Thông báo cũ hơn:

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.