Notifications

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Lê Thanh Hòa

Thursday, October 20, 2016

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án TS cấp Viện:

Đề tài: Văn hóa nước của người Mường ở tỉnh Hòa Bình

Của NCS: Lê Thanh Hòa

Chuyên ngành: Văn hóa học

Mã số: 62 31 06 40

gồm 07 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

                                                                                             Trân trọng

                                                                                                 Khoa Sau đại học

 

Các văn bản liên quan đến luận án của NCS. Lê Thanh Hòa

Thông báo cũ hơn:

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.