Journal of Cultural Studies

Click to enlarge

Tạp chí Văn hóa học

Title: Số 4 (20) - 2015
Published year: 2015

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

TRẦN ĐÌNH HẰNG

Vấn đề giao lưu văn hóa Đông – Tây đầu thế kỷ XX ở Huế

3

LÊ TRỌNG NIN

Về giáo dục thị hiếu thẩm mỹ cho giới trẻ hiện nay

12

NGUYỄN THỊ TÂM

Mối quan hệ gia đình, dòng họ ở cư dân làng chài (nghiên cứu trường hợp làng chài ven biển Cửa Vạn, Quảng Ninh và làng chài sông Lô, Tuyên Quang)

16

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

ĐỖ THỊ THANH THỦY

Một số biện pháp để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa – bài học từ các nước trên thế giới

24

NGUYỄN ANH TUẤN

Sự chuyển đổi nghề nghiệp qua di dân nông thôn đô thị, sự tương tác văn hóa

35

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG

Hình tượng Quan Âm Nam Hải trong tín ngưỡng của người Việt: sự kết nối giữa văn hóa và di sản

42

TRỊNH NGỌC CHUNG

Về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thế giới ở Việt Nam

52

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

NGUYỄN THỤY LOAN

Bảo tồn và phát huy di sản dân ca (qua trường hợp ví, giặm Nghệ - Tĩnh)

57

NGUYỄN LÊ TUYÊN

Âm hưởng phương Đông trong âm nhạc cổ điển Úc

61

PHẠM THỊ THU HÀ

Yếu tố nghệ thuật trong then giải hạn của người Tày ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

75

TƯ LIỆU – THÔNG TIN

 

LÊ ĐỨC QUANG

Hội đô thành hiếu cổ (AAVH) tại kinh thành Huế

82

CHÂN DUNG NHÀ KHOA HỌC

 

TRẦN QUỐC VƯỢNG

Đức Thánh Trần: thêm một góc nhìn

87

LÊ HỒNG LÝ

Giáo sư Trần Quốc Vượng và ngành văn học

91

Tạp chí Văn hóa học

Số 3 (19) - 2015
Published year:2015
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 4 - 2014
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 1 - 2014
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 2 - 2014
Published year:2014
detail

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.