Journal of Cultural Studies

Click to enlarge

Tạp chí Văn hóa học

Title: Số 5 (21) - 2015
Published year: 2015

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

NGUYỄN THỊ HIỀN

Hội nhập, biến đổi, truyền thống và bản sắc vă̈n hóa của cộng đồng người Việt ở hải ngoại (trường hợp nghiên cứu ở Thung lũng Silicon, California, Hoa Kỳ)

3

NGUYỄN NGỌC DUNG

Một số vấn đề lý thuyết trong nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp khách sạn ở Việt Nam

23

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Về công tác quản lý di sản văn hóa ở nước ta hiện nay

30

ĐỖ THỊ THANH THỦY

Một số biện pháp để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa - bài học từ các nước trên thế giới (tiếp theo kỳ trước)

38

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

LÊ ĐÌNH CÚC

Về hình tượng các viên quan trong Truyện Kiều

49

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

Môi trường sông nước trong đời sống văn hóa của người Việt đồng bằng Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ

48

LÊ THỊ HƯỜNG

Một số sinh hoạt tín ngưỡng dân gian của người Phù Lá ở xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

55

HOÀNG THỊ HOA

Thực trạng việc khai thác các giá trị di sản văn hóa gắn với du lịch cộng đồng tại khu vực Tây Yên Tử

63

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

HUỲNH HỒNG DIỄM

Về nghệ thuật múa ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

70

LƯU TUẤN ANH

Về việc vận dụng mực nước trong tranh sơn thủy thủy mặc Trung Quốc

75

TÌM HIỂU THUẬT NGỮ

 

HOÀNG MINH

Nghiên cứu văn hóa và xuyên quốc gia

89

TƯ LIỆU – THÔNG TIN

 

VÕ VINH QUANG

Danh nhân Nguyễn Nghiễm: sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp và trước tác hiện tồn

91

Tạp chí Văn hóa học

Số 4 (20) - 2015
Published year:2015
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 3 (19) - 2015
Published year:2015
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 4 - 2014
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 1 - 2014
Published year:2014
detail

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.