Journal of Cultural Studies

Click to enlarge

Tạp chí Văn hóa học

Title: Số 6 (22) - 2015
Published year: 2015

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

NGUYỄN THỊ HIỀN

Kinh nghiệm của một số nước trong việc xây dựng đạo

đức và chống xuống cấp đạo đức

3

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

PHẠM NGỌC TRUNG

Triết lý giáo dục về giá trị trong thời hội nhập hiện nay

23

HUỲNH QUỐC THẮNG

Thị hiếu - thị trường với văn minh đô thị

31

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

TRẦN THỊ AN

Bản sắc Nam Bộ qua tục thờ nữ thần - nghiên cứu

trường hợp tục thờ Bà Thủy

35

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

Môi trường sông nước trong đời sống văn hóa của

người Việt đồng bằng Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ

48

ĐÀO NGỌC ANH

Du lịch với di sản văn hóa cộng đồng: đôi điều nhìn lại

59

PHẠM THỊ MÙI

Vấn đề văn hóa tộc người và phát triển bền vững:

trường hợp chợ Tòn Khăm ở Luang Prabang, Cộng hòa

Dân chủ Nhân dân Lào

63

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

TRẦN TRÍ TRẮC

Đạo đức và nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

70

ĐỖ XUÂN PHÚ

Về hình tượng quan văn, quan võ và lính túc vệ tại lăng Khải Địnhở cố đô Huế

75

NGUYÊN THÚY NGA

Hình tượng Shiva múa trong điêu khắc Chămpa

82

TÌM HIỂU THUẬT NGỮ

 

HOÀNG MINH

Saman Giáo

89

Tạp chí Văn hóa học

Số 5 (21) - 2015
Published year:2015
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 4 (20) - 2015
Published year:2015
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 3 (19) - 2015
Published year:2015
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 4 - 2014
Published year:2014
detail

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.