Journal of Cultural Studies

Click to enlarge

Tạp chí Văn hóa học

Title: Số 1 (23) - 2016
Published year: 2016

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA 

 

TỪ THỊ LOAN

Môi trường văn hóa, đời sống văn hóa – một số vấn đề lý luận và thực tiễn 

3

ĐỔNG THÀNH DANH

Quá trình bản địa văn hóa Hồi giáo ở miền Trung Việt Nam

12

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

BÙI HOÀI SƠN

Nghiên cứu quản lý văn hóa biển đảo, từ góc nhìn lý luận

20

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Phát triển nguồn nhân lực ở một số tỉnh miền núi phía Bắc dưới góc độ chính sách

24

HỒ VIẾT HOÀNG

Cách thức quản lý rừng tâm linh của người Cơ Tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế

39

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Đô thị hóa và biến đổi văn hóa gia đình ven đô (trường hợp làng Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội

50

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

PHẠM THỊ THU HƯƠNG

Nhận diện một số tác động của tín ngưỡng dân gian đến ngôi chùa Việt

58

PHẠM VĂN DƯƠNG

Tiếp cận nhân học trong nghiên cứu xây dựng nội dung trưng bày “Từ Chi – Nhà Dân tộc học” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

64

BÙI THANH THỦY

Về du lịch tâm linh

73

PHẠM LAN OANH, ĐẶNG HOÀI THU

Đền Voi Phục và du lịch tâm linh trong bối cảnh hiện nay

78

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

KIỀU THU HOẠCH

Nghiên cứu ca trù – từ góc nhìn văn hóa dân gian  

87

PHẠM NGỌC HIỀN

Nguồn nhân lực cho múa trong chương trình ca nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

96

ĐỌC SÁCH

 

VĂN THÀNH NAM

Nhân cách – lối sống và đạo đức – những vấn đề cấp thiết với con người Việt Nam đương đại

102

Tạp chí Văn hóa học

Số 6 (22) - 2015
Published year:2015
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 5 (21) - 2015
Published year:2015
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 4 (20) - 2015
Published year:2015
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 3 (19) - 2015
Published year:2015
detail

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.