Journal of Cultural Studies

Click to enlarge

Tạp chí Văn hóa học

Title: Số 4 - 2014
Published year: 2014
CHUYÊN ĐỀ: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DÂN CA TRONG XÃ HỘI ĐƯƠNG ĐẠI  

NORIKO AIKAWA-FAURE - Từ bộ sưu tập âm nhạc truyền thống của UNESCO đến công ước 2003

3

YOSIHIKO TOKUMARU - Để phục hồi tiểu nhạc

12

MARC JACOBS - Hợp tác trong bảo tồn dân ca và mẫu hình bảo tồn của UNESCO

18

GAURA MANCACARITADIPURA - Nghiên cứu, bảo tồn âm nhạc truyền thống và những bài dân ca trong một thế giới đang thay đổi thông qua các trường hợp nghiên cứu ở Indonesia và Việt Nam

31

SATOMI OSHIO - Trao truyền nghệ thuật trình diễn dân gian trong xã hội đương đại: tham chiếu đặc biệt về trường hợp của Nhật Bản

38

AUGUSTUS BABAJIDE AJIBOLA - Những truyện kể dưới ánh trăng: một dòng của văn hóa dân gian như là sức mạnh cuộc sống ở xã hội châu Phi

45

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

NGUYỄN XUÂN KÍNH - Quan hệ xã hội ở miền Bắc trong thời gian 1955-1975

48

PHẠM QUỲNH PHƯƠNG - Văn hóa thường ngày: một khía cạnh lý thuyết

56

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

TRẦN VĂN DUY - Lợi ích của cộng đồng trong việc bảo vệ, bảo tồn và phát triển khu di tích Mỹ Sơn và phố cổ Hội An - dưới góc độ của khoa học pháp lý

67

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

ĐOÀN MỸ HƯƠNG - Chính sách đô thị tạo động lực cho cộng đồng địa phương: một kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản ở Kanazawa, Nhật Bản

73

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

LÊ THỊ THU HIỀN - Về văn hóa "giới" trong nghệ thuật múa rối nước Việt Nam

81

LƯU TUẤN ANH - Tính linh hoạt của múa rối nước

86

TÌM HIỂU THUẬT NGỮ

 

Văn hóa dân gian và phương pháp tiếp cận diễn xướng

96

 

Tạp chí Văn hóa học

Số 1 - 2014
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 2 - 2014
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 3 - 2014
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 6 (10) - 2013
Published year:2014
detail

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.