Journal of Cultural Studies

Click to enlarge

Tạp chí Văn hóa học

Title: Số 3 - 2014
Published year: 2014

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

KIỀU THU HOẠCH - Văn hóa Việt Nam trong mối quan hệ với văn hóa Ấn Độ và văn hóa Trung Quốc

3

NGUYỄN TRI NGUYÊN - Ký ức văn hóa

20

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN Lí VĂN HÓA

 

BẾ VĂN HẬU - Về sự biến đổi văn hóa nhóm dân tộc Tày, Nùng và Thái hiện nay

29

NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY - Festival và lễ hội văn hóa du lịch - Nhìn từ góc độ văn bản quản lý nhà nước

38

THÁI THU HOÀI - Hoạt động xuất bản trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế hiện nay

43

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN - Quan niệm về giá trị thời gian trong văn hóa người Việt (qua tục ngữ, thành ngữ)

51

PHẠM TIẾT KHÁNH - Tìm hiểu đặc trưng văn hóa dân tộc qua câu đố của người Khơ Me Nam Bộ

60

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

NGUYỄN MINH THÔNG - Về công chúng nghệ thuật ở nước ta hiện nay

66

PHẠM HOÀNG MAI - Những hướng phát triển phim truyện hoạt hình Việt Nam

72

SUN JIN - Đàn bầu trong đời sống của người Việt Nam hiện nay

81

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca trong xã hội đương đại (trường hợp dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh)

87

TÌM HIỂU THUẬT NGỮ

 

Nghiên cứu nghi lễ

89

Tạp chí Văn hóa học

Số 1 - 2014
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 2 - 2014
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 6 (10) - 2013
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 5 (9) - 2013
Published year:2013
detail

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.