Journal of Cultural Studies

Click to enlarge

Tạp chí Văn hóa học

Title: Số 2 - 2014
Published year: 2014

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

TRẦN LÊ BẢO - Văn hóa – Giáo dục và xu thế phát triển

3

PHẠM ĐỖ NHẬT TIẾN - Giáo dục nhân cách con người Việt Nam nhìn từ góc độ văn hóa

11

NGUYỄN NGỌC THƠ - Giáo dục nhân văn ở Việt Nam xưa và nay

19

ĐỖ NGỌC ANH - Văn hóa và sự phát triển tâm lý

30

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN Lí VĂN HÓA

 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM - Một số xu hướng biến đổi của tín ngưỡng, lễ hội trong đời sống xã hội đương đại

34

HUỲNH QUỐC THẮNG - Phát triển bền vững văn hóa và du lịch làng nghề

46

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

PHẠM LAN OANH - Sự thờ phụng Thánh Mẫu Bát Nàn trong bối cảnh tín ngưỡng thờ Mẫu ở Bắc Bộ

52

HUỲNH VĂN TỚI - Tục thờ cúng nữ thần của người Việt ở Nam Bộ

61

VŨ ANH TÚ - Nghi lễ phồn thực trong lễ hội Vân Sa đương đại

66

LÊ THỌ QUỐC - Phát triển du lịch văn hóa - tín ngưỡng ở Thừa Thiên Huế: cái nhìn tham chiếu từ mô hình di sản nhạc lễ Phật giáo

71

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

LÊ THỊ THU HIỀN - Vài nét về nghệ thuật múa rối nước Việt Nam

77

TRƯƠNG THU TRANG - Bước đầu tìm hiểu nghệ thuật sân khấu Dù kê

82

ĐỖ QUỐC VIỆT - Nghĩ về sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam hiện nay dưới góc độ quyền tác giả

87

 

Tạp chí Văn hóa học

Số 1 - 2014
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 3 - 2014
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 6 (10) - 2013
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 5 (9) - 2013
Published year:2013
detail

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.