Journal of Cultural Studies

Click to enlarge

Tạp chí Văn hóa học

Title: Số 1 - 2014
Published year: 2014

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

HOÀNG VINH - Về phát triển văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

3

LÊ QUÝ ĐỨC - Những giải pháp đột phá xây dựng đạo đức, lối sống của con người Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

9

HỒ SĨ VỊNH - Văn hóa cầm quyền và vai trò nòng cốt của giới trí thức thời hiện đại

14

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN Lí VĂN HÓA

 

PHẠM DUY ĐỨC - Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với sự phát triển văn hóa ở nước ta trong thời gian tới

18

LÊ HỒNG LÝ - Từ hội làng đến hội nước - thử nhìn nhận vai trò của Nhà nước và du lịch trong lễ hội dân gian hiện nay

23

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

NGUYỄN XUÂN HỒNG - Thực trạng bảo tồn và phát triển lễ hội truyền thống của người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long

31

TRẦN THỊ THỦY - "Sáng tạo truyền thống" tại đền Bà Chúa Kho

38

TRẦN THÚY ANH - PHAN QUANG ANH - Du lịch văn hóa ở Việt Nam - một cái nhìn toàn cảnh

49

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

TOKUMARU YOSIHIKO - Sự không nhất quán giữa giáo dục âm nhạc và di sản văn hóa phi vật thể

55

TRIỆU THẾ VIỆT - Vài suy nghĩ về bài trí và giải quyết không gian trong ngôi chùa Việt ở Bắc Bộ

62

LÊ ANH TUẤN - Tìm hiểu đặc điểm tạo hình và ý nghĩa biểu tượng của cột đâm trâu dân tộc Cơtu ở Quảng Nam

67

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

ROGER CAILLOIS - Tính thiêng của sự vi phạm: lý thuyết về lễ hội

74

 

Tạp chí Văn hóa học

Số 2 - 2014
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 3 - 2014
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 6 (10) - 2013
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 5 (9) - 2013
Published year:2013
detail

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.