Journal of Cultural Studies

Click to enlarge

Tạp chí Văn hóa học

Title: Số 4 (8) - 2013
Published year: 2013

CHUYÊN ĐỀ BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

LƯU TRẦN TIÊU

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa vì sự phát triển bền vững

3

NGUYỄN CHÍ BỀN

Nhà nước và công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam, những bài học từ lịch sử

8

JO CAUST

Chúng ta đang hỗ trợ hay phá hoại các báu vật thế giới? Câu hỏi hóc búa về du lịch văn hóa

18

MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

- Đinh Khắc Thuân: Văn bia đình Đông Các và đàn Xã Tắc thời Lê Trịnh thế kỷ XVII-XVIII

28

-Trần Thị Kim Anh:

Tìm hiểu về đàn Xã Tắc Thăng Long trong lịch sử

31

-Nguyễn Hùng Vĩ:

"Di tích đàn Xã Tắc" chính là nơi thờ Hậu Tắc, thủy tổ nhà Chu

35

 

 

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

LÊ SỸ GIÁO

Sự lệch độ cao và sự chênh văn hóa ở các vùng miền núi Bắc Việt Nam

39

PHẠM THỊ MÙI

Biến đổi văn hóa vật chất của người Lào Lùm dưới tác động của toàn cầu hóa

45

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

PHẠM QUỲNH PHƯƠNG

Quyền văn hóa: từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam

54

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

BÙI QUANG THANH

Tín ngưỡng dân gian trong ứng xử tự nhiên, bảo vệ cân bằng khí hậu và môi trường sinh thái

66

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH

Đưa những "dấu tích bị lãng quên" vào sản phẩm du lịch (Nghiên cứu trường hợp giếng đá cổ ở Hội An)

72

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

PHẠM DUY KHUÊ

Ba trong một

79

ĐẶNG MỸ HẠNH

Ca khúc cách mạng (1930-1975) với việc xây dựng đời sống tinh thần

cho bộ đội

83

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

DAVID POPENOE

Phân tích văn hóa

91

Tạp chí Văn hóa học

Số 3 (7) - 2013
Published year:2013
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 2 (6) - 2013
Published year:2013
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 1 (5) - 2013
Published year:2013
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 4 - 2012
Published year:2013
detail

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.