Journal of Cultural Studies

Click to enlarge

Tạp chí Văn hóa học

Title: Số 3 (7) - 2013
Published year: 2013

IRINA BOKOVA

Nhìn lại 10 năm thực hiện Công ước 2003

3

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

LÊ HỒNG LÝ

Đi lễ Bà Chúa Kho hay Khai ấn đền Trần? - Sự chuyển đổi trong văn hóa tâm linh ở Việt Nam đương đại

5

NGUYỄN VĂN HIỆU

Quan niệm "vô tốn Trung Hoa" ở Việt Nam thời trung đại

14

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Hệ giá trị văn hóa gia đình và xu hướng biến đổi trong giai đoạn hiện nay

22

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN Lí VĂN HÓA

 

NGÔ ĐỨC THỊNH

Tiến tới xây dựng hệ lý thuyết về hệ giá trị văn hóa điều tiết sự phát triển xã hội

29

LÊ NGỌC THẮNG

Văn hóa và chính sách văn hóa góp phần phát triển nông thôn mới

36

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

PAUL GIRAN

Tín ngưỡng thờ thành hoàng làng

42

ĐẠO THANH QUYẾN

Di sản ngôn ngữ và chữ viết Chăm ở Việt Nam

49

NGUYỄN VĂN LƯU

Khai thác giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam để đẩy mạnh phát triển du lịch

61

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

BÙI QUANG THẮNG

Làm phim nhân học ở Việt Nam - bước đi ban đầu và triển vọng

66

NGUYỄN THỊ TÂM HẠNH

"Hóa thạch" của diễn xướng cung đình Huế ở các làng ven đô: giá trị và những thay đổi thích ứng trong bối cảnh hiện nay (khảo sát ở làng Điếu Ngao [Quảng Trị] và Phò Trạch [Thừa Thiên Huế])

78

BÙI VĂN HỘ

Sáo ôi của người Mường Hòa Bình

85

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

NGUYỄN THỊ HIỀN

Nghệ thuật và ma lực: Một lý thuyết nhân học

89

Hội thảo “10 năm thực hiện Công ước bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể

của UNESCO – Bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai”

93

Tạp chí Văn hóa học

Số 2 (6) - 2013
Published year:2013
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 1 (5) - 2013
Published year:2013
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 4 - 2012
Published year:2013
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 3 - 2012
Published year:2012
detail

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.