Journal of Cultural Studies

Click to enlarge

Tạp chí Văn hóa học

Title: Số 2 (6) - 2013
Published year: 2013

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

NGUYỄN XUÂN KÍNH

Sự chuyển mình trong các gia đình nhà Nho trong giai đoạn văn hóa từ năm 1884 đến năm 1945

3

HOÀNG MINH

Sự phát triển của ngành văn hóa dân gian ở Mỹ

19

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN Lí VĂN HÓA

 

ĐỖ THANH THỦY

Vấn đề kinh tế trong văn hóa và vai trò của nhà nước trong việc điều chỉnh thị trường văn hóa

29

PARK YEON KWAN

Tiếng Việt - ngoại ngữ thứ hai của chương trình thi đại học ở Hàn Quốc: ý nghĩa và triển vọng

42

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

TRẦN THỊ AN

Truyền thuyết, di tích và việc thờ cúng Mai Hắc Đế trong dòng thời gian

48

HOÀNG PHƯƠNG MAI

Truyền thống và những biến đổi trong nghi lễ cưới xin của người Sán Dìuở tỉnh Tuyên Quang

71

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

ĐOÀN MỸ HƯƠNG

Trí tuệ tạo hình dạng thức tư duy và năng lực thẩm mỹ sáng tạo hình tượng trong nghệ thuật thị giác

75

LƯU TUẤN ANH

Tính biểu trưng trong tranh dân gian Đông Hồ

81

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

CLAUDE LÉVI-STRAUSS

Cấu trúc luận và thần thoại (tiếp theo kỳtrước)

86

TÌM HIỂU THUẬT NGỮ

 

JENI THORNLEY

Dân tộc học về tình thương - Phim tài liệu ở Việt Nam

95

Tạp chí Văn hóa học

Số 1 (5) - 2013
Published year:2013
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 4 - 2012
Published year:2013
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 3 - 2012
Published year:2012
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 2 - 2012
Published year:2012
detail

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.