Journal of Cultural Studies

Click to enlarge

Tạp chí Văn hóa học

Title: Số 4 - 2012
Published year: 2013

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

NGUYỄN CHÍ BỀN

Phục dựng cỏc lễ hội truyền thống ở Việt Nam, bảo tồn hay "sỏng tạo từ truyền thống"

3

TRẦN ĐÌNH HẰNG

Hệ thống thần linh biển và vấn đề ý thức dõn tộc: nhỡn từ văn hóa miền Trung - miền Nam

16

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN Lí VĂN HÓA

 

TỪ THỊ LOAN

Tác động của các loại hỡnh giải trớ trờn cỏc phương tiện truyền thông mới đến lối sống con người Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

32

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

Biến đổi để tồn tại và phát triển: xu hướng của làng nghề truyền thống ở nụng thụn Việt Nam trong bối cảnh hiện nay (qua nghiên cứu một số làng nghề sơn truyền thống ở châu thổ Bắc Bộ

49

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

NGUYỄN THỊ HIỀN

"Thay đổi nhưng không tan biến, bổ sung và làm giàu": Nghiên cứu xuyên quốc gia và đa địa điểm về thực hành tín ngưỡng và lễ hội của cộng đồng người Kinh ở hải ngoại

65

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

LÊ ĐÌNH CÚC

Điện ảnh Mỹ và công nghệ truyền thông

96

Tạp chí Văn hóa học

Số 3 - 2012
Published year:2012
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 2 - 2012
Published year:2012
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 1 - 2012
Published year:2012
detail

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.