Journal of Cultural Studies

Click to enlarge

Tạp chí Văn hóa học

Title: Số 3 - 2012
Published year: 2012

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

HOÀNG CHÍ BẢO - Minh triết Hồ Chí Minh về đạo đức

3

J.C. SHARMA - Mối liên hệ văn hóa giữa Ấn Độ và Chăm Pa

13

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

TRẦN MAI ƯỚC - Một số giải pháp phát triển văn hóa đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

20

NGUYỄN THỊ THU HÀ - Hệ thống quản lý và bảo tồn di sản văn hóa ở Hội An

25

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG - Quản lý di sản văn hóa trên địa bàn làng xã (trường hợp phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

31

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

PHẠM VĂN THÀNH - Thư tịch cổ Chăm - di sản văn hóa cần được bảo tồn và phát huy

37

HOÀNG MINH TƯỜNG - Hầu bóng - quan hệ giữa tín ngưỡng của người Chăm và tín ngưỡng thờ Mẫu ở đền Sòng

43

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH - Vấn đề kinh doanh du lịch tại các điểm tôn giáo, tín ngưỡng

49

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

NGÔ VĂN DOANH - Các Dvarapala Đồng Dương - hệ thống Lokapala đặc biệt của nghệ thuật Phật giáo Chăm Pa

54

LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG - Bảo tồn nghệ thuật tuồng truyền thống trong đời sống đương đại

63

ĐINH QUANG TRUNG - Một thức nhận về đề tài trong chèo hiện đại

68

DƯƠNG HỒNG TRANG - PHAN QUANG ANH - Điện ảnh hóa lịch sử trong sự tiếp cận đối sánh với Trung Quốc

72

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

DAVID THROSBY - Vốn văn hóa

77

Bảo tàng với di sản văn hoá lưu vực sông Mê Công và sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu

85

TÌM HIỂU THUẬT NGỮ

 

HOÀNG MINH – Nghiên cứu văn hóa ngày nay

91

Tạp chí Văn hóa học

Số 2 - 2012
Published year:2012
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 1 - 2012
Published year:2012
detail

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.