Journal of Cultural Studies

Click to enlarge

Tạp chí Văn hóa học

Title: Số 2 - 2012
Published year: 2012

 

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

NGUYỄN NGỌC THƠ - Lý luận văn hóa học ở Trung Quốc

3

ĐỖ LAN PHƯƠNG - Vai trò của âm nhạc dân tộc học (hay dân tộc nhạc học) trong nghiên cứu văn hóa Việt Nam

22

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

PHAN HỒNG GIANG, BÙI HOÀI SƠN - Thực trạng sinh hoạt văn hóa của người dân - nhìn từ kết quả nghiên cứu định lượng (tiếp theo kỳ trước)

29

NGHIÊM XUÂN ĐÔNG - Chính sách văn hóa đối ngoại và thực tiễn hoạt động văn hóa đối ngoại của một số nước châu Âu

40

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

TRƯƠNG QUỐC BÌNH - Di sản văn hóa Việt Nam ở khu vực hạ lưu sông Mê Công, trước những nguy cơ và tác động của biến đổi khí hậu

44

NGUYỄN THỊ HIỀN - Cái thiêng: Đi làm ông hiệu, cô tướng trong hội Gióng (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội)

58

LÊ THANH HÒA - Hệ thống tri thức bản địa về môi trường của người Dao qua khảo sát tại xã Trấn Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

66

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

TRẦN LÂM BIỀN - Nghiên cứu mỹ thuật truyền thống - một thời đã qua

74

PHAN THỊ BÍCH HÀ - Về công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo trong trường nghệ thuật

 

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

ERIC HOBSBAWN - Sáng tạo ra truyền thống (tiếp theo kỳ trước)

82

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về văn hóa thể thao và du lịch từ năm 2008 đến năm 2011(tính đến ngày 30-11-2011)

87

TÌM HIỂU THUẬT NGỮ

 

HOÀNG MINH - Lịch sử sơ lược về nghiên cứu văn hóa

94

Tạp chí Văn hóa học

Số 1 - 2012
Published year:2012
detail

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.