Doctoral Students

Found 241 doctoral candidates

Hoàng Minh Của

Mã số: 62 21 02 21
Hướng nghiên cứu: Giá trị Nghệ thuật trong tranh Quảng Cáo ngoài trời Việt Nam( Nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố Hà Nội).

Phạm Hùng Cường

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật tạo hình dân gian Việt đầu thế kỷ XX trong bộ tranh minh họa “Kỹ thuật của người An Nam” của Henri Oger.

Lê Tuấn Cường

Mã số: 62 21 02 21
Hướng nghiên cứu: Sự kế thừa và biến đổi truyền thống trong kịch bản chèo của Trần Đình Ngôn

Trần Thị Hoài Diễm

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật chạm khắc hoa văn trang trí trên đá thời Nguyễn thế kỷ XIX tại Huế

Hoàng Công Dụng

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quản lý việc xuất bản, phát hành và sử dụng sách, băng đĩa phục vụ chương trình giáo dục âm nhạc trong trường mầm non và phổ thông

Ngô Quang Duy

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Phát triển du lịch văn hóa ở Quảng Ninh

Nguyễn Thanh Giang

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Chất liệu sơn mài truyền thống Việt Nam trong các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng

Nguyễn Thị Tâm Hạnh

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Gia phong trong đời sống văn hóa xứ Huế

Trần Đức Hùng

Mã số: 62 22 01 30
Hướng nghiên cứu: Di sản văn hóa phi vật thể Bài Chòi miền Trung - Sự vận động của một hiện tượng văn hóa nghệ thuật

Nguyễn Văn Hùng

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Ngôn ngữ điêu khắc tại các Lăng mộ Quận công tiêu biểu, thế kỷ XVII ở đồng bằng Bắc Bộ

Đặng Thị Thanh Hoa

Mã số: 62.21.01.01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật hình ảnh trong áp phích quảng cáo thương mại Việt Nam

Uông Thị Mai Hương

Mã số: 62 21 20 01
Hướng nghiên cứu: Đình Nghệ An – giá trị Văn hóa và Mỹ thuật.

Đào Quốc Huy

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Quá trình biến đổi kỹ thuật và quan niệm sáng tác của hội họa sơn dầu Việt Nam thời kỳ 1925 - 1986

Bùi Long

Mã số: 62 31 70 01
Hướng nghiên cứu: Sự giống và khác nhau giữa “hát của đình” trong ngày đình đám dân tộc Kinh Trung Quốc và “Hát cửa đình” Bắc Bộ Việt Nam.

Nông Thế Linh

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế Mỹ thuật tài liệu bảo an, trong công tác bảo vệ an ninh, kinh tế Quốc gia.

Nguyễn Thị Phượng

Mã số: 62 31 70 01
Hướng nghiên cứu: Sự biến đổi văn hóa gia đình nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay (nghiên cứu trường hợp một số làng ở châu thổ Bắc Bộ).
...

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.