Doctoral Students

Found 241 doctoral candidates

Nguyễn Thị Huyền

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quản lí di sản văn hóa nhằm phát triển loại hình du lịch di sản trên địa bạn tỉnh Phú Thọ.

Nguyễn Thị Tâm

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Tục hát Đúm ở vùng duyên hải Bắc Bộ

Nguyễn Tuấn Anh

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Ảnh hưởng của văn hóa đến sự biến đổi kinh tế nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng (qua nghiên cứu trường hợp một số cộng đồng làng - xã)

Phạm Phương Linh

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Thiết kế thương hiệu trong đồ họa ứng dụng ở Việt Nam.

Pham Phương Oanh

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Tác động của các tác phẩm âm nhạc Việt Nam viết về biển đảo với đời sống văn hóa tinh thần quân dân qua các thời kỳ.

Phạm Thị Ngân

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ Thuật tổ chức không gian nội thất nhà ở truyền thống của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ

Phạm Trung

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Mỹ thuật hiện thực XHCN ở Việt Nam

Phan Lê Chung

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật trang trí trên các di vật đồ đồng thời Nguyễn tại cố đô Huế

Trần Văn Bình

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Thiết kế đồ đạc nội thất như một lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thời đại văn hóa đại chúng (Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh từ thời đổi mới đến nay)

Trần Văn Thành

Mã số: 62 22 01 30
Hướng nghiên cứu: Nghi lễ và Âm nhạc trong lễ hội dân gian Gò Tháp

Đặng Mỹ Hạnh

Mã số: 62 31 70 01
Hướng nghiên cứu: Giáo dục tri thức nghệ thuật qua các ca khúc cách mạng nhằm gìn giữ và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giai đoạn hiện nay

Đặng Thị Phương Anh

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Khai thác trò chơi dân gian của người Việt ở châu thổ Bắc Bộ phục vụ phát triển du lịch văn hóa.

Bùi Thục Anh

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Ứng xử văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Văn nghệ sĩ Việt Nam (Giai đoạn 1954 – 1969)

Trần Thị Biển

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu tạo hình nhang án đá hoa sen hình hộp thời Trần (thế kỷ XIV) trong mỹ thuật truyền thống của người Việt.

Nguyễn Đức Bình

Mã số: 62 21 20 01
Hướng nghiên cứu: Phân loại trang trí kiến trúc đình làng vùng châu thổ Bắc Bộ Việt Nam

Phạm Thị Thủy Chung

Mã số: 62 31 70 71
Hướng nghiên cứu: Ứng xử với hiện vật thiêng (qua nghiên cứu một số hiện vật tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam)
...

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.