Doctoral Students

Found 241 doctoral candidates

Nguyễn Phương Hòa

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Công ước UNESCO 2005 về Bảo vệ và Phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa và việc hoàn thiện chính sách văn hóa của Việt Nam

Nguyễn Thanh Bình

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quản lý di sản Văn hóa biển Hội An với phát triển du lịch (nghiên cứu từ giai đoạn 1980 trở lại đây)

Nguyễn Thành Nam

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật Chữ trong thiết kế Đồ họa Truyền thông kỹ thuật số

Nguyễn Thị Hiền

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Hiện tượng thờ Địa Mẫu tại Đình, Đền, Chùa, Điện thờ tư gia ở Hà Nội và các tỉnh lân cận trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Thị Hồng Tươi

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Trang trí mỹ thuật các công trình kiến trúc ở Hội An

Cao Thị Vân

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật điêu khắc đình làng Phú Thọ (Qua nghiên cứu trường hợp đình Lâu Thượng)

Cao Trung Vinh

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Mối quan hệ giữa các tổ chức quan phương và phi quan phương trong lễ hội truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay, nghiên cứu một số lễ hội tiêu biểu ở tỉnh Hà Nam.

Lương Công Tuyên

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Ngôn ngữ tạo hình Đông - Tây trong tranh Lê Phổ

Ngô Bá Công

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Tạo môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo mỹ thuật của thiếu nhi

Nguyễn Đức Khoa

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Văn hóa tộc người Tày trong phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Hữu Đức

Mã số: 62 21 0101
Hướng nghiên cứu: Yếu tố mỹ thuật truyền thống trong nghệ thuật Sắp đặt và Video Art Việt Nam giai đoạn 1995-2015

Nguyễn Mạnh Cường

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quản lý di sản văn hóa Phật giáo ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp chùa Hương, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội)

Nguyễn Minh Khôi

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Phong cách nghệ thuật trang trí kiến trúc cung đình triều Nguyễn thời kỳ Khải Định

Đoàn Minh Ngọc

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Giá trị thẩm mỹ của tranh khắc gỗ Việt Nam

Đỗ Lệnh Hùng Tú

Mã số: 62 21 20 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật phim truyện Việt Nam dưới góc nhìn mỹ thuật

Vũ Ngọc Thanh

Mã số: 5 03 13
Hướng nghiên cứu: Vấn đề xã hội hóa hoạt động điện ảnh
...

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.