Doctoral Students

Found 241 doctoral candidates

Dương Tuấn Nghĩa

Mã số: 62 31 70 05
Hướng nghiên cứu: Bảo tồn văn hóa dân gian người Hà Nhì ở Lào Cai với phát triển du lịch

Nguyễn Hồng Ngọc

Mã số: 62 21 20 01
Hướng nghiên cứu: Tính dân tộc và hiện đại trong thiết kế đồ họa Việt Nam

Nguyễn Thị Nguyệt

Mã số: 62 31 70 01
Hướng nghiên cứu: Văn hóa gia đình và xây dựng gia đình văn hóa ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay

Nguyễn Thị Lan Hương

Mã số: 62 31 70 01
Hướng nghiên cứu: Nghề sơn truyền thống trong tiến trình phát triển văn hóa Việt Nam.

Nguyễn Thị Thu Hường

Mã số: 62 31 73 01
Hướng nghiên cứu: Quản lý di sản văn hóa truyền thống trong bối cảnh công nghiệp hóa (trường hợp thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

Nguyễn Quang Long

Mã số: 62 31 73 01
Hướng nghiên cứu: Những biện pháp cấp thiết bảo tồn và phát huy vốn văn hóa dân gian trong giai đoạn hiện nay thông qua nghệ thuật Hát Xẩm

Vưu Nghị Lực

Mã số: 62 31 70 01
Hướng nghiên cứu: Văn hóa ứng xử với môi trường thiên nhiên trước yêu cầu phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Mã số: 62 21 40 01
Hướng nghiên cứu: Tính dân tộc và hiện đại trong nghệ thuật múa Tuồng

Phạm Thị Khánh Ngân

Mã số: 62 31 73 01
Hướng nghiên cứu: Quản lý nhà nước đối với hệ thống thư viện công cộng ở Việt Nam

Cao Thị Xuân Ngọc

Mã số: 62 21 40 01
Hướng nghiên cứu: Sân khấu Việt Nam tiếp biến ảnh hưởng của sân khấu nước ngoài

Trần Đức Nguyên

Mã số: 62 31 73 01
Hướng nghiên cứu: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa ở Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Mã số: 62 31 73 01
Hướng nghiên cứu: Sự phát triển của sông, hồ trong quá trình đô thị hóa Hà Nội dưới góc nhìn sinh thái nhân văn

Nguyễn Thị Thanh Phương

Mã số: 62 31 70 05
Hướng nghiên cứu: Quá trình vận động của âm nhạc sân khấu chèo thế kỷ 20

Nguyễn Thị Thục

Mã số: 62 31 70 01
Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu đặc trưng văn hóa sông Mã ở Thanh Hóa

Trần Thị Thủy

Mã số: 62 31 70 05
Hướng nghiên cứu: Tín ngưỡng thờ Bà Chúa Kho ở châu thổ Bắc Bộ

Nguyễn Anh Tuấn

Mã số: 62 31 73 01
Hướng nghiên cứu: Mối quan hệ giữa nông thôn và đô thị về mặt văn hóa trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa hiện nay
...
...

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.