Doctoral Students

Triệu Thế Hùng

Modified: Tuesday, April 19, 2016

I. Personal information

Họ và tên: Triệu Thế Hùng

Năm sinh: 1971

Nơi sinh: Hà Nội

Nguyên quán: Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: Hà Nội

Học vị: Tiến sĩ

Nơi công nhận học vị: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm bảo vệ: ngày 04 tháng 09 năm 2009

Nơi bảo vệ: Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Chức danh khoa học: Phó Giáo sư 

Năm phong: 2013           

Chức vụ: Hàm Vụ trưởng

Cơ quan công tác: Văn phòng Quốc hội.

Địa chỉ cơ quan: Số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 08046270

Địa chỉ E-mail: trieuthehung@gmail.com

II. Doctoral thesis

- Code: 62 31 70 05
- Dissertation title: Hình tượng thực vật trong nghệ thuật tạo hình dân gian của người Việt
- Major: Văn hóa dân gian
- Supervisor: PGS.TS. Trần Lâm Biền

III. Scientific research activities

3.1: Đề tài khoa học

3.1.1. Đề tài khoa học làm chủ nhiệm:

 - Ứng dụng phần mềm tin học hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học môn Trang trí Mỹ thuật trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương. Cấp Bộ B 2007 – 36 - 08, năm 2008.

- Sự  phát triển của nghệ thuật Trang trí đồ hoạ ứng dụng Việt Nam và môn Trang trí Mỹ thuật trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, cấp Cơ sở, năm 2007.

- Áp dụng công nghệ thông tin vào lưu trữ tư liệu giảng dạy TTMT - Trường CĐSPNHTW”. Cấp Cơ sở, năm 2002.

- Họa tiết hoa sen trong trang trí mỹ thuật truyền thống thời Lý - Trần. Cấp cơ sở, năm 2002

3.1.2. Đề tài khoa học đã tham gia:

- Nêu vấn đề bằng phương pháp trực quan để đổi mới phương pháp dạy - học môn Lịch sử Mỹ thuật trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương (tham gia viết phần III). Cấp Bộ B2006 – 36 – 04, năm 2008

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi tr­ường cho sinh viên CĐSP mỹ thuật thông qua dạy học và một số hoạt động trong nhà tr­ường. (tham gia viết phần II). Cấp Bộ B 2004 - 48 – 06, năm 2007

- Nghệ thuật điêu khắc và trang trí tượng Phật giáo trong chựa Việt thế kỷ XVII ở vùng Bắc Bộ”, (thành viên tham gia). Cấp Bộ  B 2010 – 05 – 21, năm 2011

- Nghệ thuật trang trí chùa Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long  (tham gia khảo sỏt thực tế và viết phần “Trang trí nội thất trong kiến trúc chùa Khmer”). Cấp Bộ 02/HĐNCKH-KHCNMT, năm 2012

- Đời sống văn hóa người Xtiêng tỉnh Bình Phước” (thành viên  tham gia). Cấp Bộ B 2011- 12 – 10, năm 2011

- Tổng điều tra văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1, 2, 3, TP Hồ Chí Minh. Cấp Cơ sở. Giai đoạn 1: 2008; Giai đoạn 2: 2009; Giai đoạn 3: 2010.

- Tổng điều tra văn hóa phi vật thể người Việt ở tỉnh Ninh Thuận, (tham gia viết phần Nghi lễ vũng đời của người Việt ở tỉnh Ninh Thuận). Cấp Tỉnh, năm 2012

- Xây dựng đề cương giáo trình môn TTMT Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Cấp Cơ sở, năm 2002.

3.1.3. Đề tài khoa học đang tham gia với tư cách thành viên:

- Hoàn thiện chính sách pháp luật Giáo dục Việt Nam cho việc đổi mới căn bản toàn diện ( Cấp Bộ ), Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp (đang thực hiện).

3.2. Các sách giáo trình, sách chuyên khảo, bài báo khoa học đã công bố

3.2.1. Sách giáo trình

- 01 cuốn (tham gia viết chung): Trang trí Mỹ thuật, giáo trình CĐSP 3 tập

3.2.2. Sách chuyên khảo

- Ứng dụng tin học trong dạy - học trang trí Mỹ thuật (tác giả), NXB Đại học Sư phạm, 2013

 - Hình tượng thực vật trong nghệ thuật tạo hình của người Việt (tác giả), NXB Thời đại, 2013

- Giá trị văn hóa nghệ thuật Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh (tác giả), NXB Văn hóa - thông tin, 2013

- Giá trị văn hóa nghệ thuật Đình Chu Quyến (tác giả), NXB Văn hóa -thông tin, 2013

- Văn hóa phi vật thể của người Việt ở Ninh Thuận (viết chung), NXB Đại học Công nghiệp TP.HCM -2013

3.2.3. Các bài báo khoa học đã công bố

1. Về hình tượng thực vật qua di sản văn hóa Việt (giai đoạn đầu thời tự chủ), Di sản Văn hóa, năm 2012

2. Hình tượng thực vật trong di sản văn hóa Việt (nửa cuối thời kỳ độc lập tự chủ), Di sản Văn hóa, năm 2013

3. Thành nhà Hồ - một di sản văn hóa thế giới độc đáo, Di sản Văn hóa, năm 2011

4. “Văn minh thực vật” trong đời sống văn hóa vật chất của người Việt, Nghiên cứu Đông Nam Á, năm 2012

5. Vài suy nghĩ liên quan đến Quốc hoa, Di sản Văn hóa, năm 2011

6. Con số 5 linh diệu trong văn hóa Việt, Nghiên cứu Đông Nam Á, năm 2013

7. Hiểu thêm về hệ tượng Phật thời Lý, Di sản Văn hóa, năm 2013

8. Rồng, một biểu tượng Văn hóa siêu linh của người Việt, Di sản Văn hóa, năm 2012

9. Gốm men nâu của người Việt, Văn hoá Nghệ thuật, năm 2013

10. Hình tượng thực vật trong nghệ thuật tạo hình ở đền vua Đinh, vua Lê, Hoa Lư, Ninh Bình, xưa và nay, Nghiên cứu Đông Nam Á, năm 2013

11. Linh thiêng rồng Việt, Văn hóa Nghệ thuật, năm 2012
12. Tranh khắc thạch cao, sự sáng tạo độc đáo, Văn hoá  Nghệ thuật, năm 2012

13. Nghề dệt thổ cẩm ở làng cổ Triều Khúc, Văn hóa Nghệ thuật, năm 2012

14. Con số 4 trong văn hóa Việt Nam, Văn hóa học, năm 2013

15. Cây cỏ, hoa lá trong nghệ thuật tạo hình thời tiền, sơ sử, Văn hoá Nghệ thuật, năm 2013

16. Hoa sen trong mỹ thuật truyền thống Việt, Văn hóa Nghệ thuật, năm 2005

17. Nghề làm giấy dó truyền thống ở Việt Nam, Văn hóa dân gian, năm 2004

18. “Văn minh cây cỏ” trong đời sống văn hoá Việt Nam và cư dân Đông Nam Á, Văn hóa Nghệ thuật, năm 2008

19. Hình tượng hoa sen trong nghệ thuật tạo hình thời Lý, Văn hóa Nghệ thuật, năm 2008

20. Hoa sen trong nghệ thuật tạo hình của người Việt thời Tây Sơn (1788-1802), Nghiên cứu Đông Nam Á, năm 2008

21. Từ “biểu tượng” hoa sen bàn về hình tượng thực vật trong cảm quan thẩm mỹ của người Việt, Giáo dục Nghệ thuật, năm 2009

22. Vài cảm nhận về giá trị tạo hình tranh dân gian Đông Hồ, Mỹ thuật, năm 2004 

3.2.4. Bài báo trên sách, tạp chí nước ngoài

1. Цитадель династии Хо – уникальное и оригинальное культурное наследие Вьетнама, ВЬЕТНАМСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Дальнего Востока Российской академии наук Центр изучения Вьетнама и АСЕАН ISBN 978-5-8381-0237-9, 2013

2. О Вьетнаме с любовью... ЦИТАДЕЛЬ  ДИНАСТИИ  ХО – УНИКАЛЬНОЕ  И ОРИГИНАЛЬНОЕ  КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ  ВЬЕТНАМА, Дальневосточный  федеральный   университет Приморское краевое Общество дружбы с Вьетнамом Вьетнамский  культурнообразовательный центр ДВФ О Вьетнаме слюбовью.. К 40-летию Приморского краевого Общества дружбы с Вьетнамом ISBN 978-5 7444-2652-1, 2011

3.2.5. Bài đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế và trong nước

1. Suy nghĩ về việc nâng cao vị thế văn hóa dân tộc trong giáo dục đại học ở nước ta hiện nay (Position of national culture in temporary high education in Vietnam).

Lựa chon giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo đại học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn với nhu cầu của thị trường lao động (Overcoming the gap between higher education in social sciences and humanities and the need of labour market: alterntive solutions), trong Hội thảo quốc tế giữa Viện Rosa luxemburg, Công hòa liên bang Đức và Trường Đại học KHXHNV, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2012

2. Hình tượng thực vật trong Văn hóa nghệ thuật thời Tây Sơn, Việt Nam, trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Viện Nghiên cứu Văn hóa, năm 2009

3. Hoa sen trong mỹ thuật Lý-Trần, Lưu giữ hương sắc trong tâm thức dân tộc, trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, năm 2006.

IV. Khen thưởng và Giải thưởng

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” (2011);

- Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo (2004, 2009, 2013);   

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015.

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2009);

- Giấy khen của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (2010, 2013);

- Danh hiệu Trí thức trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2012;

- Giấy khen của Đảng bộ Văn phòng Quốc hội (2012, 2014, 2015);

- Giải thưởng (giải 3 đồng tác giả) sách của Hội văn nghệ dân gian Việt Nam (2013);

- Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (2014);

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Văn phòng Quốc hội (2014, 2015);

- Bằng khen của Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 2015;

- Bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (2016).

- Được Liên hiệp tổ chức hữu nghị Việt Nam đề cử cấp Huân chương Hữu nghị Liên bang Nga vào năm 2016.

Nguyễn Thị Loan

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Màu sắc và kết cấu trang phục phụ nữ Việt / Kinh từ truyền thống đến hiện đại

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Hoa văn trên đồ vải của người Hmông ở Lào Cai với việc ứng dụng cho nghệ thuật trang trí hiện nay.

Nguyễn Thị Nhung

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Hoạt động đi lễ chùa đầu năm của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay (qua khảo sát tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), chùa Trấn Quốc (Hà Nội) và chùa Keo (Thái Bình)

Nguyễn Thị Thanh Hương

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Tri thức Bản địa cư dân vùng ven biển Bán đảo Cà Mau

Nguyễn Thị Thu Tâm

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Mỹ thuật chùa ở thành phố Hồ Chí Minh vào thế kỷ XVIII – XIX qua một số di tích đã được xếp hạng quốc gia

Nguyễn Xuân Giáp

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Hoa văn vốn cổ trên đồ thờ bằng đá thời Lê-Trịnh ở Bắc Bộ

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.