Doctoral Students

Nguyễn Thị Thanh Hương

Modified: Wednesday, March 9, 2016

I. Personal information

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 03/09/1971           

Nơi sinh: Hòa Bình

Quê quán: Phước Hậu, Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội  Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Địa chỉ liên lạc: Số 80, Trần Quang Diệu, Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 0995848888                     Cơ quan: 0780 3817379

II. Doctoral thesis

- Code: 62 31 06 40
- Dissertation title: Tri thức Bản địa cư dân vùng ven biển Bán đảo Cà Mau
- Major: Văn hóa học
- Supervisor: PGS.TS. Phạm Lan Oanh

III. Scientific research activities

1. Tham gia Hội thảo

- “Một số giải pháp, chính sách trong quản lý việc cưới, việc tang, lễ hội theo Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI (số 33-NQ/TW) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.”

- Một số hội thảo chuyên đề của Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng Quốc Hội, Uỷ Ban các vấn đề xã hội Quốc hội liên quan các dự án Luật di sản văn hóa, Luật Du lịch...

2. Xây dựng và triển khai thực hiện các Đề tài, Đề án, Dự án, công trình

-  Đề án “Khôi phục, bảo tồn lễ hội Nghinh Ông tỉnh Cà Mau”, 1995.

- Viết Địa chí tỉnh Cà Mau: Chương V: Ăn - mặc - ở

- Đề tài: “Công cụ kỹ thuật cổ truyền làng ngư nghiệp vùng ven biển Cà Mau” đề tài khoa học Hội VNDG;

- “Nghệ thuật Múa truyền thống người Khơ - mer Bán đảo Cà Mau”, Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Văn hóa học 2001.

- “Quyết sách chính trị của Đảng trong phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào Khơ mer Bán đảo Cà Mau” Luận văn Cao cấp Chính trị.

- Sưu tầm các tư liệu, văn tế trong lễ hội Nghinh Ông tỉnh Cà Mau, 1995.

- Trò chơi dân gian trong lễ hội Nghinh Ông tỉnh Cà Mau, 1997.

- Văn hóa dân gian tỉnh Cà Mau ( đề cương Địa chí tỉnh Cà Mau).

- Chùa Khơ - mer ở Cà Mau, 2004 , Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau.

- Văn hóa trong Đám cưới người Hoa, người Khơ mer ở Cà Mau, 2000.

- Dự án sưu tầm Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Cà Mau năm 2000.

- Sách viết chung “Đôi nét Tìm hiểu văn hóa dân gian tỉnh Cà Mau”.

- “Vai trò lễ hội Nghinh Ông tỉnh Cà Mau trong đời sống tinh thần ngư dân tỉnh Cà Mau”. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật.

- “Múa trong đám cưới của người Khơ mer vùng bán đảo Cà Mau”. Tạp chí Hội nghệ sỹ múa Việt Nam.

Nguyễn Thị Loan

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Màu sắc và kết cấu trang phục phụ nữ Việt / Kinh từ truyền thống đến hiện đại

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Hoa văn trên đồ vải của người Hmông ở Lào Cai với việc ứng dụng cho nghệ thuật trang trí hiện nay.

Nguyễn Thị Nhung

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Hoạt động đi lễ chùa đầu năm của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay (qua khảo sát tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), chùa Trấn Quốc (Hà Nội) và chùa Keo (Thái Bình)

Nguyễn Thị Thu Tâm

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Mỹ thuật chùa ở thành phố Hồ Chí Minh vào thế kỷ XVIII – XIX qua một số di tích đã được xếp hạng quốc gia

Nguyễn Xuân Giáp

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Hoa văn vốn cổ trên đồ thờ bằng đá thời Lê-Trịnh ở Bắc Bộ

Nông Tiến Dũng

Mã số: 62 210101
Hướng nghiên cứu: Yếu tố lãng mạn trong hội họa Việt Nam về đề tài chiến tranh cách mạng giai đoạn 1945-1975

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.