Doctoral Students

Nguyễn Thanh Bình

Modified: Wednesday, March 2, 2016

I. Personal information

Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình         

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30-12-1977          

Nơi sinh: Thái Bình

Quê quán: Thái Hà – Thái Thụy – Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Giảng viên - Khoa Khách Sạn Du lịch Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Số 43 Ngõ 639 Phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại dđ: 0942493286

II. Doctoral thesis

- Code: 62 31 06 42
- Dissertation title: Quản lý di sản Văn hóa biển Hội An với phát triển du lịch (nghiên cứu từ giai đoạn 1980 trở lại đây)
- Major: Quản lý Văn hóa
- Supervisor: PGS.TS. Lương Hồng Quang

III. Scientific research activities

- Phần mềm dạy học Buồng – Bàn – Bar, 2006-2007.

- Nghiên cứu ứng dụng phương pháp dạy học hiêu quả môn học Nghiệp vụ Bar, 2006 -2007.

- Nghiên cứu đề xuất Một số giải pháp ứng dụng phương pháp dạy học hiệu quả môn nghiệp vụ Bàn, 2007 – 2008.

- Nghiên cứu làm đồ dùng dạy học môn Nghiệp vụ Khách sạn, 2008-2009.

- Xây dựng bài giảng môn học Nghiệp vụ Bar Hệ Cao đẳng Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, 2011-2012.

- Xây dựng bài giảng môn học Nghiệp vụ Bar hệ trung cấp trường Cao đẳng, 2012-2013.

- Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi môn nghiệp vụ Bar hệ trung cấp Quản trị Nhà hàng, 2013-2014.

- Giáo trình Khoa học cấp Thành phố, 2005.

Cao Thị Vân

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật điêu khắc đình làng Phú Thọ (Qua nghiên cứu trường hợp đình Lâu Thượng)

Cao Trung Vinh

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Mối quan hệ giữa các tổ chức quan phương và phi quan phương trong lễ hội truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay, nghiên cứu một số lễ hội tiêu biểu ở tỉnh Hà Nam.

Lương Công Tuyên

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Ngôn ngữ tạo hình Đông - Tây trong tranh Lê Phổ

Ngô Bá Công

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Tạo môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo mỹ thuật của thiếu nhi

Nguyễn Đức Khoa

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Văn hóa tộc người Tày trong phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Hữu Đức

Mã số: 62 21 0101
Hướng nghiên cứu: Yếu tố mỹ thuật truyền thống trong nghệ thuật Sắp đặt và Video Art Việt Nam giai đoạn 1995-2015

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.