Doctoral Students

Nguyễn Minh Khôi

Modified: Wednesday, March 2, 2016

I. Personal information

Họ và tên: Nguyễn Minh Khôi

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16-08-1979          

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.

Địa chỉ liên lạc: Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung, đường Phạm Văn Đồng, khu QH Nam Vỹ Dạ, Thành phố Huế.

Điện thoại dđ: 01225499888

II. Doctoral thesis

- Code: 62 21 01 01
- Dissertation title: Phong cách nghệ thuật trang trí kiến trúc cung đình triều Nguyễn thời kỳ Khải Định
- Major: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
- Supervisor: PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng

III. Scientific research activities

1. Các công trình khoa học đã công bố

- Nguyễn Minh Khôi, Phan Thuận Ý (2008), “Giải pháp phục hồi bộ khung gỗ Lầu Đức Hinh – Lăng Thiệu Trị”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ lần thứ X, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Hà Nội.

- (2013), “Áp dụng phương pháp phân tích ảnh phục vụ thiết kế phục hồi công trình di tích tổn thất nặng”, Tuyển tập báo cáo Hội Nghị khoa học Kỷ niệm 50 năm ngày thành, Phần 2: Vật liệu Xây dựng – Bảo vệ công trình; Kiến trúc, Tu bổ di tích – Kỹ thuật môi trường, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Hà Nội.

2. Xây dựng và triển khai thực hiện các Đề tài, Đề án, Dự án

- Chủ nhiệm Dự án “Bảo quản, tu bổ và tôn tạo di tích Mộ Cự Thạch Hàng Gòn – tỉnh Đồng Nai”, 2009.

- Chủ nhiệm Dự án “Trùng tu, tôn tạo di tích thành Biên Hòa – Đồng Nai”, 2011.

- Dự án “Bảo tồn, tu bổ Cung An Định, giai đoạn 2 – Cố đô Huế”, 2004.

- Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị Lăng vua Thiệu Trị”, 2006.

- Dự án “Qui hoạch bảo tồn tháp Chămpa PoSahInư – Bình Thuận”, 2012.

Cao Thị Vân

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật điêu khắc đình làng Phú Thọ (Qua nghiên cứu trường hợp đình Lâu Thượng)

Cao Trung Vinh

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Mối quan hệ giữa các tổ chức quan phương và phi quan phương trong lễ hội truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay, nghiên cứu một số lễ hội tiêu biểu ở tỉnh Hà Nam.

Lương Công Tuyên

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Ngôn ngữ tạo hình Đông - Tây trong tranh Lê Phổ

Ngô Bá Công

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Tạo môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo mỹ thuật của thiếu nhi

Nguyễn Đức Khoa

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Văn hóa tộc người Tày trong phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Hữu Đức

Mã số: 62 21 0101
Hướng nghiên cứu: Yếu tố mỹ thuật truyền thống trong nghệ thuật Sắp đặt và Video Art Việt Nam giai đoạn 1995-2015

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.