Doctoral Students

Nguyễn Mạnh Cường

Modified: Wednesday, March 2, 2016

I. Personal information

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường.                                      

Giới tính: Nam.

Ngày sinh: 21-12-1969.                                                         

Nơi sinh: Hà Nội.

Quê quán: Xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Dân tộc: Kinh.

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Cán bộ nghiên cứu Trung tâm Điều tra Dư luận Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Số nhà 9, ngách 145/28 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại dđ: 01292435818

II. Doctoral thesis

- Code: 62 31 06 42
- Dissertation title: Quản lý di sản văn hóa Phật giáo ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp chùa Hương, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội)
- Major: Quản lý văn hóa
- Supervisor: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức; PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ.

III. Scientific research activities

1. Bài đăng tạp chí chuyên ngành

- (2010), “Khu 36 phố cổ Hà Nội với phát triển du lịch bền vững”, Tạp chí văn hóa Nghệ thuật, số 311, Tr.89-93.

- (2010), “Tiềm năng du lịch Đại Từ, thực trạng và giải pháp quản lý”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 311, Tr. 91-94.

-  (2011), “Du lich văn hóa ở Hà Nội đôi điều cần quan tâm”, Tạp chí Du lịch, số 4, tr. 48-49, 58.

-  (2011), “Sức sống di sản dân ca vùng biển Quảng Ninh”, Tạp chí Du lịch, số 4, Tr.19-20.

- (2013), “Lễ hội truyền thống ở Phú Thọ và tiềm năng phát triển du lịch”, số 3(44), Tr. 66-69.

2. Tham gia, thực hiện đề tài cấp bộ và cấp nhà nước

- Tham gia đề tài: Lễ hội rước vua giả đền Sái, xã Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội. (Chương trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể do Viện Văn hóa Nghệ Việt Nam chủ trì năm 2002).

- Tham gia đề tài: Bảo tồn, phát huy giá trị đời sống văn hóa cộng đồng dân cư ở khu tái định cư vùng thủy điện Sơn La. Dự án do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thực hiện năm 2012.

- Chủ nhiệm đề tài: Lễ hội thờ Chử Đồng Tử ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội. Đề tài đang thực hiện năm 2015. 

Cao Thị Vân

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật điêu khắc đình làng Phú Thọ (Qua nghiên cứu trường hợp đình Lâu Thượng)

Cao Trung Vinh

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Mối quan hệ giữa các tổ chức quan phương và phi quan phương trong lễ hội truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay, nghiên cứu một số lễ hội tiêu biểu ở tỉnh Hà Nam.

Lương Công Tuyên

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Ngôn ngữ tạo hình Đông - Tây trong tranh Lê Phổ

Ngô Bá Công

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Tạo môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo mỹ thuật của thiếu nhi

Nguyễn Đức Khoa

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Văn hóa tộc người Tày trong phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Hữu Đức

Mã số: 62 21 0101
Hướng nghiên cứu: Yếu tố mỹ thuật truyền thống trong nghệ thuật Sắp đặt và Video Art Việt Nam giai đoạn 1995-2015

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.