Doctoral Students

Nguyễn Hữu Đức

Modified: Wednesday, March 2, 2016

I. Personal information

Họ và tên: Nguyễn Hữu Đức

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17- 10- 1971        

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Thôn Vân Điềm, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội.

Dân tộc: Kinh

Đơn vị công tác hiện nay: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Phòng Đào tạo, trường ĐHMTVN, 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Điện thoại dđ: 0902249759

II. Doctoral thesis

- Code: 62 21 0101
- Dissertation title: Yếu tố mỹ thuật truyền thống trong nghệ thuật Sắp đặt và Video Art Việt Nam giai đoạn 1995-2015
- Major: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
- Supervisor: PGS. Lê Anh Vân

III. Scientific research activities

1. Tham gia Hội thảo, nghiên cứu đề tài

- (2010), “Vai trò của hình họa đối với người sáng tác và phê bình mỹ thuật”, Kỷ yếu Hội thảo Hình họa trong đào tạo mỹ thuật, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Nxb Mỹ thuật.

- (2014), “Yếu tố truyền thống trong nghệ thuật Sắp đặt của Đặng Thị Khuê”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

2. Bài viết đã đăng báo, tạp chí

- (12,2000), “Vài cảm nghĩ về phòng tranh của 3 tác giả trẻ”, Tạp chí Khoa học và Tổ quốc, số 24(157).

- (6,2005), “Vạc và Xổm- Sự hỗn độn có ý thức”, Tạp chí Khoa học và Tổ quốc, số 6(257).

- (9,2006), “Video Art trong triển lãm Tre đỏ”, Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật, số 3(19).

- (2007), “Vài cảm nhận về sự khẳng định vị thế của phụ nữ trong xã hội và nghệ thuật”, Cataloge triển lãm Giới có phải là vấn đề?, Dự án trao đổi Văn hóa- Nghệ thuật giữa Trường ĐHMTVN và Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Trường Đại học Umea, Thụy Điển. Nxb. Mỹ thuật.

- (2007), “Thân phận người phụ nữ trong tranh “Đánh ghen” qua cái nhìn giới tính”, Cataloge triển lãm Giới có phải là vấn đề?, Dự án trao đổi Văn hóa- Nghệ thuật giữa Trường ĐHMTVN và Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Trường Đại học Umea, Thụy Điển. Nxb. Mỹ thuật.

- (2008), “Trao đổi Nghệ thuật giữa Nguyễn Hữu Đức và họa sỹ Đặng Thị Khuê”, Cataloge triển lãm Bình đẳng là gì?, Dự án trao đổi Văn hóa- Nghệ thuật giữa Trường ĐHMTVN và Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Trường Đại học Umea, Thụy Điển. Nxb. Mỹ thuật.

- (12.2008), “Nhìn lại triển lãm Bình đẳng là gì?, Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật, số 4(28).

- (3.2010), “Triển lãm khai bút Canh Dần”, Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật, số 1(33).

- (6,2010), “Phan Văn Bích- Kẻ hợp lưu văn hóa”, Tạp chí Âm nhạc Việt Nam, số 10+11.

- (6,2011), “Du cư trong thành phố nhìn từ Site Specific Art”, Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật, số 2(38).

- (12.2013), “Đối thoại với đình làng qua nghệ thuật Sắp đặt”, Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật, số 4(48).

- (20140, “Ẩn dụ Libido trong tranh lụa của Vũ Đình Tuấn”, Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật, số 3.

3. Một số tư liệu đã dịch

-  Sách “Gốm Việt Nam- Một truyền thống riêng biệt”, thư viện Viện Mỹ thuật.

- Sách “Thiền và nghệ thuật gốm sứ Nhật Bản”, thư viện Viện Mỹ thuật.

- Tạp chí chuyên đề “Gốm Hàn Quốc”, thư viện Viện Mỹ thuật.

- “Gốm Hagi Nhật Bản- Nguồn gốc và sự phát triển”, Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật, Trường ĐHMTVN, số 1 tháng 5. 2002.

- “Sự mơ hồ về văn hóa quá khứ”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Cơ quan TTLL VHNT của Bộ Văn hóa Thông tin, số 5(215) năm 2002.

- “Nghệ thuật Triều Tiên qua các triều đại lịch sử”, Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật, Trường ĐHMTVN, số 3 tháng 11.2002.

- “Các yếu tố và nguyên tắc cơ bản trong thiết kế thời trang”, Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật, Trường ĐHMTVN, số 3(7) tháng 6.2003.

- “Thiền trong nghệ thuật gốm”, Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật, Trường ĐHMTVN, số 2 tháng 6.2003.

- “Tiến trình gốm Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật, Trường ĐHMTVN, số 3(11) tháng 10.2004.

- “Phương thức thứ ba: Liệu nghệ thuật đương đại Trung Hoa trong thập kỷ chín mươi có phải đối mặt với sự lựa chọn khác”, Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật, Trường ĐHMTVN, số 1(13) tháng 4.2005.

- “Trương Bồi Lệ vũ điệu bất tận và một số tác phẩm khác”, Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật, Trường ĐHMTHN, số 3+4 (15+16) tháng 12.2005.

- “Nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa”, Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật, Trường ĐHMTVN, số 4(36) tháng 12.2010.

 - “Giáo dục Mỹ thuật ở Thụy Điển”, Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật, Trường ĐHMTVN, số 4(40) tháng 12. 2011.

4. Tác phẩm tham gia triển lãm:

- Tác phẩm “Thân”, 2007, Video-  Sắp đặt, triển lãm Ai kiếm tiền?, Dự án trao đổi Văn hóa- Nghệ thuật giữa Trường ĐHMTVN và Trường Đại học Umea, Thụy Điển. Tham gia cùng nhóm tác giả (Lê Trần Hậu Anh, Thành Thế Vinh, Nguyễn Trung, Nguyễn Hữu Đức).

- Tác phẩm “Bơm”, 2007, Video- Sắp đặt, triển lãm Ai kiếm tiền?, Dự án trao đổi Văn hóa- Nghệ thuật giữa Trường ĐHMTVN và Trường Đại học Umea, Thụy Điển.Tham gia cùng nhóm tác giả (Lê Trần Hậu Anh, Thành Thế Vinh, Nguyễn Trung, Nguyễn Hữu Đức). 

Cao Thị Vân

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật điêu khắc đình làng Phú Thọ (Qua nghiên cứu trường hợp đình Lâu Thượng)

Cao Trung Vinh

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Mối quan hệ giữa các tổ chức quan phương và phi quan phương trong lễ hội truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay, nghiên cứu một số lễ hội tiêu biểu ở tỉnh Hà Nam.

Lương Công Tuyên

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Ngôn ngữ tạo hình Đông - Tây trong tranh Lê Phổ

Ngô Bá Công

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Tạo môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo mỹ thuật của thiếu nhi

Nguyễn Đức Khoa

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Văn hóa tộc người Tày trong phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Mạnh Cường

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quản lý di sản văn hóa Phật giáo ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp chùa Hương, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội)

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.