Doctoral Students

Nguyễn Đức Khoa

Modified: Wednesday, March 2, 2016

I. Personal information

Họ và tên: Nguyễn Đức Khoa

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09 tháng 07 năm 1973     

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức – TP. Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Giảng viên, Bộ môn Du lịch, Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 95 Ngõ 165, Chợ Khâm Thiên - Trung Phụng – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại dđ: 0913512813

II. Doctoral thesis

- Code: 62 31 06 40
- Dissertation title: Văn hóa tộc người Tày trong phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
- Major: Văn hóa học
- Supervisor: GS.TS. Hoàng Nam

III. Scientific research activities

1. Tham gia biên soạn giáo trình

- Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Nxb Lao Động, 2010

- Giáo trình thực hành nghiệp vụ Lữ hành – Hướng dẫn du lịch, Nxb Lao Động, 2010

2. Chủ biên và biên soạn 

- Giáo trình văn hóa tộc người ở Việt Nam, đề tài cấp Bộ.

2. Xây dựng và triển khai thực hiện các Đề tài, Đề án, Dự án:

-  Đề án “Đăng ký mở ngành đào tạo ngành Quản trị Dịch vu Du lịch và Lữ hành – Trường Đại học Thăng Long” giai đoạn 2014 – 2015;

3. Thực hiện các Dự án bảo tồn văn hóa phi vật thể thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chủ trì

- Dự án Sưu tầm Lời nói vần của dân tộc M’nông tỉnh Đắk Nông, 2005.

- Dự án sưu tầm 70 bài chiêng của các dân tộc bản địa tỉnh Đắk Nông, 2007-2008.

- Dự án Sưu tầm tục ngữ Việt - M’nông đồng nghĩa.

- Dự án Sưu tầm 70 bài dân ca của dân tộc M’nông và Mạ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Dự án Tổng điều tra Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Đắk Nông năm 2006.

- Dự án Tổng điều tra Di sản Văn hóa phi vật thể tỉnh Đắk Nông năm 2011.

- Khảo sát và lập Dự án “Bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào M’nông Prâng, bon Pi nao, xã Nhân Đạo, huyện Dak R’lấp.

4. Viết bài đăng tạp trí khoa học:

-  “Du lịch cộng đồng, giải pháp phát triển đời sống kinh tế xã hôi huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang”, Tạp trí Văn hóa Nghệ thuật, số 372, Tr. 40-42.

- “Phát triển du lịch cộng đồng huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang”, Tạp trí Văn hóa Nghệ thuật. Số 374, Tr. 51-54.

Cao Thị Vân

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật điêu khắc đình làng Phú Thọ (Qua nghiên cứu trường hợp đình Lâu Thượng)

Cao Trung Vinh

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Mối quan hệ giữa các tổ chức quan phương và phi quan phương trong lễ hội truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay, nghiên cứu một số lễ hội tiêu biểu ở tỉnh Hà Nam.

Lương Công Tuyên

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Ngôn ngữ tạo hình Đông - Tây trong tranh Lê Phổ

Ngô Bá Công

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Tạo môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo mỹ thuật của thiếu nhi

Nguyễn Hữu Đức

Mã số: 62 21 0101
Hướng nghiên cứu: Yếu tố mỹ thuật truyền thống trong nghệ thuật Sắp đặt và Video Art Việt Nam giai đoạn 1995-2015

Nguyễn Mạnh Cường

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quản lý di sản văn hóa Phật giáo ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp chùa Hương, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội)

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.