Doctoral Students

Lương Công Tuyên

Modified: Wednesday, March 2, 2016

I. Personal information

Họ và tên: Lương Công Tuyên

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18-03-1970          

Nơi sinh:  Phú Thọ

Quê quán:  Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Trưởng bộ môn Mĩ thuật, khoa Nghệ thuật, trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ.

Địa chỉ liên lạc: Khu 11, Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ.

Điện thoại dđ: 0944592209

II. Doctoral thesis

- Code: 62 21 01 01
- Dissertation title: Ngôn ngữ tạo hình Đông - Tây trong tranh Lê Phổ
- Major: Lý Luận và Lịch sử Mỹ Thuật
- Supervisor: PGS.TS. Lê Văn Tạo

III. Scientific research activities

1. Các bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành

- (2014), “Sơn mài Việt Nam qua các thời kỳ”, Tạp chí Mỹ thuật.

2. Tham gia Hội thảo

-  (2013), “Điêu khắc ngoài trời trong không gian văn hóa thẩm mỹ người Việt”, Kỷ yếu hội thảo  Điêu khắc và môi trường tại trường Đại học Hùng Vương.

3Xây dựng và triển khai thực hiện các Đề tài NCKH

- Đề tài: “Quá trình hình thành phong cách trong học tập và sáng tác mỹ thuật của giảng viên và sinh viên trường Đại học Hùng Vương”. Năm 2010.

- Đề tài: “Phương pháp khai thác chất liệu sơn dầu trong học tập và sáng tác mỹ thuật của giảng viên và sinh viên trường Đại học Hùng Vương ” . Năm 2011.

- Đề tài: “Khai thác ngôn ngữ hội họa trong tranh của các giảng viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn bố cục cho sinh viên mỹ thuật trường Đại học Hùng Vương.”. Năm 2012.

- Đề tài: “Sử dụng ngôn ngữ hội họa, đồ họa để xây dựng hình tượng nghệ thuật trang trí khuôn viên trường Đại học Hùng Vương “. Năm 2013.

- Đề tài: “Khai thác ngôn ngữ nghệ thuật Điêu khắc để xây dựng quần thể tượng tròn trang trí khuôn viên trường Đại học hùng Vương”. Năm 2014.

Cao Thị Vân

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật điêu khắc đình làng Phú Thọ (Qua nghiên cứu trường hợp đình Lâu Thượng)

Cao Trung Vinh

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Mối quan hệ giữa các tổ chức quan phương và phi quan phương trong lễ hội truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay, nghiên cứu một số lễ hội tiêu biểu ở tỉnh Hà Nam.

Ngô Bá Công

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Tạo môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo mỹ thuật của thiếu nhi

Nguyễn Đức Khoa

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Văn hóa tộc người Tày trong phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Hữu Đức

Mã số: 62 21 0101
Hướng nghiên cứu: Yếu tố mỹ thuật truyền thống trong nghệ thuật Sắp đặt và Video Art Việt Nam giai đoạn 1995-2015

Nguyễn Mạnh Cường

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quản lý di sản văn hóa Phật giáo ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp chùa Hương, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội)

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.