Doctoral Students

Cao Trung Vinh

Modified: Wednesday, March 2, 2016

I. Personal information

Họ và tên: Cao Trung Vinh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25 – 07 -1977

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Đại Mạch – Đông Anh – Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Nghiên cứu viên, Ban nghiên cứu Văn hóa sinh thái và Du Lịch, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: P401/Nhà 88, Ngõ 445 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại dđ: 0986066648

II. Doctoral thesis

- Code: 62 31 06 40
- Dissertation title: Mối quan hệ giữa các tổ chức quan phương và phi quan phương trong lễ hội truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay, nghiên cứu một số lễ hội tiêu biểu ở tỉnh Hà Nam.
- Major: Văn hóa học
- Supervisor: PGS.TS Lương Hồng Quang

III. Scientific research activities

 1. Bài viết công bố
 • (2005), “Phát huy vai trò cộng đồng trong việc tổ chức lễ hội Lam Kinh”, Tham luận tại hội thảo Lễ hội Lam Kinh 2005 – Lý luận và thực tiễn do Viện Văn hoá Thông tin và Sở Văn hoá Thông tin Thanh Hoá tổ chức, Tại Thanh Hóa.
 • (2007), “Dòng quà tặng trong dịp đầy tháng, sinh nhật và mừng thọ”, Đề tài: Dòng quà tặng và vốn xã hội (Nghiên cứu nhân học tại hai cộng đồng nông thôi Việt Nam) do GS.TS Lương Văn Hy, Đại học Toronto, Canada chủ nhiệm. Hội thảo tổ chức tại Nha Trang.
 • (2008), “Hệ thống dữ liệu về văn hóa phi vật thể ở các tỉnh thành Việt Nam”, Hội thảo quốc tế Quản lý di sản văn hóa thế giới và phát triển du lịch, tại Hội An.
 • (2008),“Những thay đổi hành vi của người Ê đê về môi trường – nhìn từ góc nhìn nhân học văn hoá (Nghiên cứu ở xã Ea Tu, Buôn Mê Thuột)”,  Hội thảo Vai trò của  tri thức bản địa trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường ở các cộng đồng dân tộc thiểu số, tổ chức tại Ninh Thuận.
 • (2009), “Những kinh nghiệm truyền thông môi trường của Hàn Quốc”, hội thảo Đổi mới nội dung và phương pháp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về môi trường và bảo vệ môi trường, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội.
 • (2009), “Nhà máy xử lý rác mini – Một mô hình cần được nhân rộng”, hội thảo Đổi mới nội dung và phương pháp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về môi trường và bảo vệ môi trường, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội.
 • (2010), “Phát triển lễ hội truyền thống - nhìn từ phía cộng đồng (qua trường hợp lễ hội Tịch Điền và lễ hội Lảnh Giang, Hà Nam)”, Hội thảo quốc tế: Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại, Hà Nội.
 • (2010), “ Đào tạo làm phim tài liệu ở DOCLAB – một hướng tiếp cận mới”, hội thảo  Văn hóa tộc người dưới góc độ nhân học hình ảnh tại trường ĐHVH TP.HCM.
 • (2013), “Nghiên cứu đánh giá tác động của các tác động du lịch lên lối sống của người dân ở Đọi Sơn (Hà Nam)”, Tại hội thảo Thực trạng tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế, Hà Nội.
 • (2014),“Hà Nam – Phục dựng lễ hội truyền thống”, Tạp chí Du Lịch, số 10.
 1. Sách
 • Đời sống văn hoá ở Đồng bằng sông hồng và sông Cửu Long (cb. TSKH Phan Hồng Giang), Nxb Văn hoá Thông tin, H.2004.
 • Văn hoá phi vật thể ở Hội An (cb. TS Bùi Quang Thắng), Nxb. Thế giới, 2005.
 • Tri thức bản địa và văn hóa sinh thái của các tộc người thiểu số ở Việt Nam về môi trường và bảo vệ môi trường (nhiều tác giả). Nxb Thế giới, H.2009.
 • Đổi mới nội dung và phương pháp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về môi trường và bảo vệ môi trường (cb. TS Bùi Quang Thắng), Nxb Văn hóa – Thông tin, H.2009.
 • Nhân học hình ảnh (cb. TS Trần Văn Ánh), Nxb Văn hóa Thông tin, H.2010.
 • Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại (trường hợp hội Gióng) (nhiều tác giả). Nxb Văn hóa Thông tin, H.2012.
 • Văn hóa phi vật thể ở Vĩnh Long (cb. Phạm Văn Hưởng), Nxb Lao Động, H.2013.
 • Đền thờ quốc tổ Lạc Long Quân di tích và lễ hội” (đồng tác giả với PGS.TS Bùi Quang Thanh) Nxb Lao Động, H.2014

Cao Thị Vân

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật điêu khắc đình làng Phú Thọ (Qua nghiên cứu trường hợp đình Lâu Thượng)

Lương Công Tuyên

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Ngôn ngữ tạo hình Đông - Tây trong tranh Lê Phổ

Ngô Bá Công

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Tạo môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo mỹ thuật của thiếu nhi

Nguyễn Đức Khoa

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Văn hóa tộc người Tày trong phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Hữu Đức

Mã số: 62 21 0101
Hướng nghiên cứu: Yếu tố mỹ thuật truyền thống trong nghệ thuật Sắp đặt và Video Art Việt Nam giai đoạn 1995-2015

Nguyễn Mạnh Cường

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quản lý di sản văn hóa Phật giáo ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp chùa Hương, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội)

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.